Nickerie, donderdag 10 februari 2005  


RO houdt plaatselijke aanwijzing

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - De Civiel Technische Afdeling (CTA) van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft gisteren de verplichte plaatselijke aanwijzing gehouden voor de rehabilitatie van de infrastructuur van Wageningen en de Duitsweg. Daarbij hebben vijf aannemers belangstelling getoond om in aanmerking te komen voor de rehabilitatiewerkzaamheden.

Soebhaas Jairam, hoofd van CTA Nickerie, leest het bestek voor op één van de lokaties te WageningenHet betreft vier hoofdzandwegen in Wageningen en de 2,7 km lange Duitsweg op Groot Henarpolder. Waldo Mingoen van de afdeling CTA zei dat de werkzaamheden in fasen zullen worden uitgevoerd. De CTA-voorman hoopt dat de aannemer, aan wie de werkzaamheden toegewezen zullen worden, volgens het bestek te werk zal gaan. In de eerste fase zijn de Hoofdweg, de Flamingoweg, de Ritsweg en de Blauwtjepankieweg meegenomen, terwijl in de tweede fase alle zijwegen gerehabiliteerd zullen worden. In de eerste fase zal 3000 kubieke meter klinkzand en 2055 kubieke meter schelpzand worden verwerkt over de vier wegen. Daarnaast zal de aannemer de lozingen aan de weerszijden van de wegen ophalen. Op de Duitsweg wordt door de aannemer 7000 kubieke meter klinkzand en 1800 kubieke meter schelpzand verwerkt.

Parlementariër Carmelita Ferreira, ook aanwezig bij de aanwijzing, vindt dat hiermee een aanzet is gegeven tot het herstel van de infrastructuur van Wageningen. Samen met de gemeenschap kijkt ze uit naar de uitvoering van fase twee. Namens de plaatselijke gemeenschap verwelkomde districtssecretaris Bradley Emanuelson deze ontwikkeling in Wageningen. Hij merkte op dat eerder tot het herstel van de wegen moest zijn overgegaan. Door gebrek aan onderhoud zijn de meeste zandwegen onbegaanbaar op Wageningen. De Stichting Machinale Landbouw (SML) heeft in de afgelopen jaren onvoldoende gedaan om de wegen begaanbaar te maken. De gemeenschap moet nog steeds ploeteren over de slechte wegen, waar met name de schoolgaande kinderen onder lijden. Met het herstel van de infrastructuur denkt Emanuelson dat er goede tijden zullen aanbreken voor Wageningers. Hij wees het ministerie erop dat in de eerste fase liever de meest belangrijke wegen, zoals de Charolias- en Schrivimankotielaan, worden aangepakt in plaats van bijvoorbeeld de Rits- en de Flamingoweg.

Henry Mac Nack, bewoner van Wageningen, zegt blij te zijn met dit gebaar van de overheid. Hij wil dat RO ook de vuilophaaldienst heractiveert in Wageningen, zodat het vuil niet blijft liggen langs de wegen, maar op geregelde tijden wordt opgehaald. Daarvoor dientt de overheid een vrachtwagen ter beschikking te stellen, zodat de gemeenschap zelf het vuil kan ophalen en verwerken. Mac Nack heeft de plaatselijke gemeenschap opgeroepen om waar nodig de aannemer bij te staan, opdat de werkzaamheden een vlot verloop hebben.

Bron:
,10-02-2005

 

 

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics