Nickerie, zaterdag 12 februari 2005  


Jairam: PVF tegen de terugroepwet

Door Ashley Lieveld

Nickerie - De terugroepwet die onlangs in het hoogste college van staat met 27 stemmen is aangenomen, druist in tegen de democratische principes. Dit is de mening van het assembleelid Soedeshchand Jairam van de Politieke Vluegel van de FAL (PVF). 

Soedeshchand Jairam

Jairam verklaart dat wij in Suriname te maken hebben met de trias politica, met name de scheiding der machten: de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. Wanneer de wetgevende macht in handen wordt gegeven van bestuursleden van politieke partijen, betekent dat, dat het volk niet meer de vrijheid en de macht heeft. Volgens de principes van de trias politica moet de macht bij het volk liggen. 

Door de aanname van de terugroepwet is het zo dat volksvertegenwoordigers door de politieke partij waartoe hij behoort kan worden teruggeroepen. Jairam vindt dat de volksvertegenwoordigers niet worden gekozen en geplaatst door de partij, maar door het volk. Door de aanname van de wet is de situatie ontstaan dat de macht van het volk als het ware is overgenomen door de besturen of zelfs de bestuursleden van politieke partijen. Jairam geeft aan dat de oppositie daarom niet heeft meegedaan aan de stemming. Wel heeft zijn partij via de fractie in het parlement de bezwaren duidelijk naar voren gebracht.

De coalitie redeneert op een andere wijze: men vindt dat het volk niet stemt op personen maar op een partij. Indien dat zo is,  hoeven er geen kandidaten meer gesteld te worden, maar kan gewoon het partijsymbool gebruikt worden bij de stemming, vindt hij.  In geval een partij vier zetels haalt, dan kan de partij vier willekeurige personen in de nationale assemblee plaatsen.

Omtrent de IDOS peilingen  zegt Jairam dat de betrouwbaarheid van zo een peiling afhangt van een aantal factoren, onder andere van de interviewers. Hun kwaliteit en niveau en ook van de middelen waarmee het werk gedaan wordt, bijvoorbeeld vervoer, is belangrijk. Het dNA lid vindt dat die zaken essentieel zijn en is van oordeel dat ook gekeken moet worden naar het aantal mensen dat geënquêteerd wordt. Wanneer de peilingen wel optimaal zouden zijn, zou dat betekenen dat er iets mis is met het volk, meent hij.

Die uitspraak doet hij op grond van het feit dat Jules Wijdenbosch het hoogst scoort voor presidentskandidaat, maar dat er in 1998/1999 meer dan 100.000 mensen op straat waren om dezelfde Wijdenbosch vanwege zijn wanbeleid naar huis te sturen. “Vandaar dat ik niet zeg dat de peilingen niet betrouwbaar zijn, maar ik twijfel aan de betrouwbaarheid van de factoren van de peiling”.

Voor wat betreft de kandidaatstelling van de PVF zegt Jairam dat zijn partij in een combinatie zit en dat er dus overleg gepleegd moet worden met de andere partijen. Men is nu bezig met dat overleg en hij denkt dat de kandidaten van A-1 heel snel bekend zullen zijn. Hij denkt dat de PVF twee kandidaten in Nickerie zal stellen, waarvan hij een is. De andere moet nog worden aangewezen.

 

Bron:
Suriname Times ,12-02-2005

 

 

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics