Nickerie, maandag 14 maart 2005  


Brindaben Panday eerste VHP-parlementskandidaat in Nickerie

door Beta Debidien

Nieuw-Nickerie - Het hoofdbestuur van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) heeft vrijdagavond drs Kries Brindaben Panday voorgedragen als eerste parlementskandidaat voor het district Nickerie. Volgens Ramdien Sardjoe, voorzitter van de VHP, heeft het hoofdbestuur eerder met de adviesgroep vergaderd, waarbij gevraagd werd met voordrachten te komen.

De adviesgroep heeft een aantal voordrachten gedaan, daaruit heeft de voorzitter samen met andere hoofdbestuursleden van de partij een keuze gemaakt. Deze werd weer besproken met het adviesgroep van de VHP in het district Nickerie, waarna het voorstel werd voorgelegd aan de wijkvergadering in de Corantijnpolder. Het besluit van de hele vergadering was om eenstemmig ondersteuning te gegeven aan de kandidatuur van Brindaben Panday.

De andere twee DNA-kandidaten worden op 1 april bekendgemaakt. Op de vergadering te Corantijnpolder werden de leden door Sardjoe gevraagd de mensen die uit de partij zijn getreden en naar andere partijen zijn gegaan niet onaangenaam te zijn, maar met respect te bejegenen. Op basis daarvan zal worden geprobeerd die mensen terug te krijgen bij de VHP. Volgens hem voert de VHP een verjongingsbeleid, waarbij jongeren worden opgenomen in de structuren van de partij. Hij heeft middels voorbeelden aangegeven dat de toekomst van de jongeren in elk geval bij de VHP ligt.

Sardjoe stelde voorts dat in de verkiezingsrace volgens de peilingen er drie partijen zichtbaar zijn, namelijk Het Nieuw Front, de NDP en de VVV. Hij illustreerde voor de menigte dat Desi Bouterse zeven jaren lang de gelegenheid heeft gehad om het land te besturen. "We wensen geen militarisme meer en daarom moet Bouterse worden afgewezen," zei Sardjoe. Jules Wijdenbosch heeft tot drie keren buiten de volkswil om ook de gelegenheid gekregen om het land te besturen. Hij mag volgens Sardjoe voor de vierde keer niet meer door het volk worden geplaatst. De VHP-voorzitter sprak de hoop uit dat de Nickeriaanse gemeenschap op basis van deze overwegingen en het feit dat het NF prestaties heeft kunnen leveren, het beleid van het NF gecontinueerd wil zien.

Bron/Copyright:

/N.Net

,14/03/2005


Kries Bindrabanpandey lijsttrekker VHP-Nickerie

Geplaatst: 14/03/2005

Nickerie - Vrijdag heeft de VHP een vergadering in de Corantijnpolder in Nickerie gehouden. Hierop werd officieel medegedeeld dat Kries Bindrabanpandey de lijsttrekker wordt namens de partij op de Nieuw Frontlijst voor het kiesdistrict Nickerie. Deze voordracht werd gisteren door de partijraad van de VHP bekrachtigd in de Olifant in Paramaribo.

Ramdien Sardjoe, voorzitter van de VHP, bevestigde dit tegenover Dagblad Suriname. Dat het bekend is dat de aspirant lijsttrekker Bindrabanpandey de Nederlandse nationaliteit bezit, is volgens Sardjoe een aangelegenheid van Bindrabanpandey zelf om zijn bescheiden in orde te maken wil hij participeren in de verkiezingen van 25 mei. Sardjoe berichtte DBS dat indien Bindrabanpandey zijn naturalisatie niet in orde kan krijgen, de partij zal uitkijken naar een andere kandidaat.

Foto: VHP-voorzitter Ramdien Sardjoe krijgt een bloemenkrans omgehangen door een VHP-aanhanger. Uiterst links op de foto penningmeester van de VHP Radjen Pahladsingh en uiterst rechts VHP-ondervoorzitter Jules Ajodhia.

De vergadering in Nickerie werd verstoord door een manspersoon die volgens Sardjoe dronken was en alleen maar wenste te praten over de padieprijzen. Hij werd door de politie uit de vergaderruimte verwijderd. Op de vraag of de drie parlementariėrs vervangen zullen worden, stelde Ramdien Sardjoe dat de beslissing hierover niet bij hem ligt. Het besluit zal genomen zal worden door de partijraad. Dagblad Suriname verneemt van zijn bronnen dat de nieuwe lijstrekker voor de VHP in Nickerie vaker heeft gezegd dat hij bereid is zijn Nederlandse nationaliteit in te leveren indien hij kandidaat wordt gesteld. Bindrabanpandey is ook de huidige directeur van het M.C.P. Hij moet zijn bescheiden voor naturalisatie voor 9 april reeds rond hebben. Dat is in minder dan een maand, waar het bekend is dat derden jaren moeten wachten op hun naturalisatie. De bronnen melden verder dat alleen de politiek het voor hem rond zou kunnen krijgen.

De formele wegen bewandelen zou betekenen dat hij niet zou kunnen deelnemen aan de verkiezingen. Van de drie VHP-parlementariėrs is een al vervangen. Bindrabanpandey komt op de plaats van Ramlal Mahabier. Die stond voor de verkiezingen van 2000 op de derde plaats en kreeg maar 235 stemmen. Mahabier’s prestatie is in het parlement ook beneden maat geweest. DBS verneemt dat de wens is uitgesproken dat ook de twee overige parlementariėrs vervangen worden. Het gaat in deze om Leakat Mahawatkhan en Kries Matai. De bronnen melden ook dat het vreemd is dat voorlopig de VHP-leiding maar een kandidaat officieel bekend heeft gemaakt. Zij deelden mede dat de overigen op een vergadering in Nickerie op 1 april bekend zullen worden gemaakt. De namen van kandidaten moeten volgens de Kiesregeling op 9 april ingediend worden. Men is binnen de gelederen van de VHP zeer ontevreden over de manier waarop Leakat Mahawatkhan heeft uitgehaald aan het adres van Nirmal Badloe. Badloe werd toen als mogelijke kandidaat genoemd in de politieke wandelgangen. Hij is de huidige waarnemend onderdirecteur van de VOS-scholengemeenschap.
Binnen de gelederen van de VHP is informeel vaker gevraagd of men perse iemand van moslim komaf moet plaatsen op de lijst. Mahawatkhan is moslim.

De bronnen melden dat deze over de ruggen van het hindu deel van de VHP werd gekozen. Mahawatkhan haalde in 2000 als lijsttrekker 1154 stemmen. Het is verwachtbaar dat Mahawatkhan niet meer kandidaat gesteld zal worden door de partij. Ook een continuering van de parlementariėr Kries Matai hangt aan een zijden draadje. Deze haalde vanuit de vijfde positie op de lijst van 2000 het aantal van 3676 stemmen. De roep gaat uit om een vrouw kandidaat te stellen op de plaats van Matai. Hierbij wordt in de politieke wandelgangen de naam genoemd van Mw. Bainath. Zij is de voorzitter van de stichting Sari. Andere personen die nog mogelijk in aanmerking komen op de plaats van Leakat Mahawatkhan zijn: Ramjatan, Otto Dewanchand, Nirmal Badloe, Jairam en Ganesh Laigsingh. De bronnen melden DBS dat de VHP ervan uitgaat dat er twee personen van Sanathan hindu achtergrond moeten zijn en een arische hindu.

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,14-03-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics