Nickerie, donderdag 19 mei 2005  


Startsein uitbreiding commissariaten pilotdistricten

Geplaatst: 19/05/2005

Paramaribo - Het DLGP-Projectbureau Decentralisatie van het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft het startsein gegeven voor bouwvoorzieningen ter uitbreiding van de districtscommissariaten in Nickerie, Para, Wanica, Commewijne en Marowijne. Deze projecten zijn voorbereid in nauwe samenwerking met de districtscommissarissen en de districtsadministrateurs met betrokkenheid van de districtsraden en de in elk der districten geÔnstalleerde Bevolkingsparticipatie Commissie met ondersteuning van de technische diensten van de commissariaten en de Civieltechnische Afdeling van het ministerie van Regionale Ontwikkeling.

De bouwprojecten worden gefinancierd uit de DLGP-projectmiddelen en zullen, gelet op de beperkingen, door de districtscommissariaten zoveel mogelijk in eigen beheer uitgevoerd worden. Met de uitbreiding van de commissariaten zal aan een van de vele randvoorwaarden voldaan zijn in het kader van de versterking van het districtsapparaat. Hiermee wordt er ruimte gecreŽerd voor de nieuwe diensten, die het decentralisatieprogramma introduceert en waarbij participatie van de burgers in het besluitvormingsproces op een gestructureerde en geordende manier kan plaatsvinden. In het gedeelte van de uitbreiding worden ondergebracht de nieuwe afdeling DistrictsfinanciŽn en Planning, werk- en vergaderruimte voor de Districtsraad, ruimte voor het houden van volksvergaderingen, de afdeling Bevolkingsparticipatie en het Bevolkings Informatie Centrum (BIC).

Willen de districten een aanvang maken om reeds in deze interim fase van het project per 1 januari 2006 een aantal van de gedecentraliseerde taken zelf ter hand te nemen, zoals het genereren van eigen inkomsten, voorbereiden en uitvoeren van hun eigen districtsbegroting, dan moeten de genoemde voorzieningen omstreeks oktober aanstaande een feit zijn. Intussen zal het DLGP-Projectbureau in samenwerking met de districten en de partijen binnen de ministeries van FinanciŽn, (ClAD, Belastingdienst, Directoraat FinanciŽn) en Regionale Ontwikkeling (de Begrotings- en FinanciŽle Afdeling) het operationaliseren van het Districtsfonds ter hand nemen. Er zijn heel wat zaken al gerealiseerd, zoals de Interimregeling FinanciŽle Decentralisatie (S.B. 2003 No 33), het Staatsbesluit FinanciŽle Decentralisatie (S.B. 2003 No 9) inzake aanwijzing van de pilot districten, het Presidentieel Besluit van 2 mei 2005 ter vaststelling van de Districtsverordening voor de instelling en het beheer van het Districtsfonds. Ook liggen ter ondertekening reeds gereed de ingevolge de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 No 44) voorgeschreven richtlijnen van de ministers van Regionale Ontwikkeling en FinanciŽn met betrekking tot het voeren van een begroting en financieel beheer in de districten, de rechtspositie van de Districtsadministrateur en de nieuwe organisatiestructuur van het pilot district, terwijl de Afdeling
DistrictsfinanciŽn en Planning op elk der commissariaten al operationeel is, reeds geÔnstalleerd en bemenst.

Er moet nog veel meer worden gedaan om het Districtsfonds te kunnen activeren, zoals het openen van een districtsrekening, de benoeming van de leden van het Districtsbestuur, dat verantwoordelijk is voor het beheer van het Districtsfonds, het implementeren van de projectplannen, w.o. het opzetten van een unit voor inkomstengenerering op elk commissariaat, het uitwerken van processen voor het storten van de middelen in het Districtsfonds. Het DLGP-rojectbureau Decentralisatie kijkt met tevredenheid naar de inspanningen die steeds zorgen voor meer fundamenten waarop verder kan worden gebouwd.

 

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,19-05-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics