Nickerie.Net, dinsdag 31 mei 2005  


Binnenkort aanleg transmissielijn Clarapolder -Wageningen

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - "De regering zal binnenkort twee grote projecten uitvoeren in het district Nickerie. Het eerste project is de bouw van een transmissielijn van ongeveer 43,5 km van de centrale van de Energie Bedrijven Suriname (NV) in de Clarapolder naar Wageningen". Dat zei vice-president Jules Ajodhia zaterdag 21 mei ter gelegenheid van de ingebruikname van het pompgemaal in het district Nickerie.

Volgens Ajodhia zal hierdoor het totale gebied gelegen tussen Nieuw-Nickerie en Wageningen tot grotere ontwikkeling worden gebracht. Voor de boeren aan de rechteroever van de Nickerierivier zullen hierdoor de mogelijkheden worden gecreŽerd om in de toekomst bedrijven op te zetten om hun landbouwproducten te verwerken. Een ander voordeel voor de boeren van deze nieuwe transmissielijn is dat de waterpompen door elektriciteit aangedreven zullen worden.

Het tweede project dat goedgekeurd is door de regering betreft het opzetten van een as-cementfabriek in het district Nickerie. Het kaf dat vrij komt bij het pellen van padie zal gebruikt worden als grondstof voor het maken van cement. Hierdoor zal het ongerief veroorzaakt door de kafverbranding tot het verleden behoren in de verschillende woonwijken van het district Beide projecten zullen worden gefinancierd uit de tweede credit-line van veertig miljoen US dollar die de Surinaamse regering heeft met India.

Harinanan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padie Boeren Associatie verwelkomt beide projecten. Hij zegt dat vooral door de aanleg van de transmissielijn, de boeren aan de rechteroever van de Nickerierivier in staat zullen zijn meer padie in te zaaien. Hierdoor zullen de boeren hun inkomsten ook kunnen verruimen.

 

Bron/Copyright:

,31/05/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics