Nickerie.Net, dinsdag 07 juni 2005  


Onderzoek identiteit militairen op NDP-vergadering afgerond

Geplaatst: 07/06/2005

Paramaribo - Kapitein Romeo Wesenhagen, woordvoerder van het Nationaal Leger (NL), bevestigde tegenover DBS dat de zaak waarbij militairen zich openlijk vertoond hebben op een politieke bijeenkomst van de NDP, tuchtrechtelijk zal worden afgehandeld. Het is in deze bevelhebber Ernst Mercuur die de strafmaat zal bepalen. Het is mogelijk dat de straffen zullen variëren van een geldboete tot zwaar arrest in afzondering.

Foto: Kapitein Romeo Wesenhagen

Dit laatste betekent in militaire kringen dat de veroordeelde soldaat 1 x 24 uur in de kazerne verblijft en niet naar huis mag. Wesenhagen geeft nog aan dat op enkelen na, die zich hebben vergaloppeerd aan de militaire regels, het onderzoek naar hun identiteit en de reden voor hun gedrag is afgerond. Volgens hem is de zware focus die de media in de afgelopen dagen gelegd hebben op deze zaak, totaal misplaatst. De kwestie zal volgens hem militair-technisch worden afgehandeld, omdat deze groep sec de regels die gelden binnen het NL, overtreden heeft. In de wet van 17 mei 1996 houdende ‘regeling rechtspositie van militairen’ is in artikel 53 lid 3 letterlijk vervat dat: ‘De militaire landsdienaar zich dient te onthouden van deelname in uniform aan een openbare politieke bijeenkomst.

In artikel 54 handelend over de deelname van militairen in verengingen, staat ook de bepaling dat de militaire landsdienaar die lid is van een politieke vereniging als bedoeld in de wet op politieke verenigingen, niet is toegestaan te fungeren als bestuurslid of als woordvoerder van de vereniging.’ Volgens Wesenhagen zal de politiek zichzelf uitspreken als mocht blijken dat er politieke reden ten grondslag liggen aan het gedrag van deze militairen.

 

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,07-06-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics