Nickerie.Net, donderdag 09 juni 2005  


Padie inzaai najaarsseizoen valt zwaar tegen

Geplaatst: 09/06/2005

Nickerie - Nickeriaanse padieboeren worden op dit moment geconfronteerd met een scala van problemen, die een vlotte en voorspoedige inzaai belemmeren. Voorzitter Harrynandan Oemraw van de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA) verwacht dat er een terugval zal zijn in het totaal aantal ingezaaide hectaren. De najaarsinzaai is een maand terug begonnen, maar de boeren hebben tot vandaag slechts 7000 hectaren kunnen inzaaien. Het laag aantal ingezaaide rijstarealen heeft volgens Oemraw te maken met het niet op tijd kunnen doen aan droge grondbewerking, daar in de laatste oogst het zwaar geregend heeft.

Daarnaast spelen factoren als het gebrek aan financiŽn, slechte kwaliteit zaaizaad en de wisselvallige houding van opkopers een voorname rol in de terugval van de inzaai. Vanwege de hoge schuldenlast zijn de meeste padieboeren niet meer in de positie om kredieten te vragen bij de Landbouwbank. Het komt wel eens voor dat opkopers als geldschieters dienen voor de padieboeren. Dit verloopt echter niet altijd vlot, omdat de opkopers pas bereid zijn te interveniŽren als ze weten dat er voldoende wordt ingezaaid. Volgens de SPBA-voorzitter zijn slechts de kapitaalkrachtige grote boeren in staat geweest een groot aantal arealen in te zaaien. Oemraw voorspelt echter dat aan het eind van de najaarsinzaai tegen eind juli de sector tegen het normale lage aantal van 19.000 hectaren totaal zal aanleunen. De kwestie van het slechte zaaizaad hangt nauw samen met de sluiting van Wageningen en het rijstbedrijf in de Prins Bernhardpolder. Deze ondernemingen waren onder andere belast met het aanmaken van zaaizaad en het ontwikkelen van nieuwe rijstrassen voor de sector.

Boeren zijn nu genoodzaakt deze voorziening zelf ter hand te nemen. Het bekend financieel probleem is er echter de oorzaak van dat zij uiteindelijk gebruik maken van een eigen gekweekt rijstras, dat gemengd is en weinig oplevert. De dichtbegroeide waterwegen in de polders zijn er ook de oorzaak van dat het totaal aan ingezaaid rijstareaal is tegengevallen. Dit probleem diende zich reeds een paar maanden geleden aan, maar het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is er nog steeds niet in geslaagd dit te verhelpen. Oemraw begrijpt niet waarom de hydraulische machines die onlangs zijn aangekocht uit de credit-line met India, niet worden ingezet om de waterwegen op te schonen. Hij wijst erop dat deze machines zijn aangekocht om in het bijzonder ingezet te worden in de productiesector. Dit gebeurt echter niet. Voor de aankoop was de SPBA nog met de minister van LVV overeengekomen dat twee machines permanent in het district zouden zijn ten behoeve van de rijstsector. De SPBA vindt het jammer dat het ministerie zich niet gehouden heeft aan deze afspraak.

Lucille Perica

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,09-06-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics