Nickerie.Net, woensdag 13 juli 2005  


Voorjaarsinzaai 2005 Nickerie teruggelopen

Beta Debidien

 

Nickerie - De voorjaarsinzaai 2005 zal tegen medio juli officieel worden afgesloten met een totale inzaai van ongeveer 19.000 ha areaal padie in het district Nickerie. Uit de voorlopige cijfers van het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) blijkt dat de inzaai in vergelijking met het afgelopen seizoen met ongeveer 4.000 ha is teruggelopen.

 

LVV Minister Geetapersad Gangaram Panday en regiowest coordinator Jagnanan GanpatMinister Geetapersad Gangaram Panday van LVV was afgelopen zondag in het district Nickerie. Volgens de bewindsman heeft de terugval te maken met een aantal factoren. Een daarvan is de late inzaai door de boeren. Daarnaast zal de Surinaamse Rijst Organisatie (SRO) op Wageningen dit seizoen niet inzaaien. Volgens de landbouwminister heeft ook de verhoogde ureumprijzen invloed gehad op de najaarsinzaai 2005.

 

Jagnanan Ganpat, coŲrdinator van het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) Regio-West, die de cijfers vrij gaf, zegt, dat de inzaai per gisteren onder de kleine boeren 11080 ha bedraagt. De grootlandbouwers hebben in totaal 6425 ha ingezaaid. Samen opgeteld bedraagt de inzaai totaal 17.505 ha padie.

 

Ganpat verwacht dat tot medio juli de boeren ongeveer nog 1.500 ha meer zullen inzaaien, omdat de voorbereidingen daarvoor reeds getroffen zijn. Ook hij merkte op dat door bovengenoemde probleemgevallen er een enorme achterstand opgetreden is in de inzaai onder de grootlandbouwers.

 

Wat de inzaai bij de kleinlandbouw betreft, is daar ook een lichte achterstand ten opzichte van de voorjaarsinzaai 2003. De kleine boeren hebben over de periode 2000 tot de najaarsinzaai 2003 een inzaai gehaald die niet hoger ligt dan 10.000 ha, maar nu blijkt dat de deze boeren meer dan 11.000 ha hebben ingezaaid. Ganpat gaf aan dat de slechte opbrengsten bij de afgelopen oogst, lage opkoopprijzen, gebrekkige financiŽle middelen, het uitblijven van titels op de landbouwgronden en de verhoogde inputs, waaronder van ureum, zaken zijn die meegeholpen hebben dat de inzaai is teruggelopen. Hij heeft de boeren intussen geadviseerd om na medio juli niet meer in te zaaien, omdat ze het risico zullen oplopen om in een ongunstige periode hun padie af te oogsten. Dat zal weer nadelige gevolgen hebben.

 

Wat de infrastructuur in de productiegebieden betreft, heeft het Ministerie van LVV dat flink ingelopen. In de afgelopen periode heeft de overheid de wegen naar de verschillende productiegebieden zowel in het oosten als in het westen van het district aangepakt. Ook de zeer belangrijke toegangsweg naar Europolder-Zuid is bezand. Meer dan acht hoofd afvoerlozingen in de diverse polders zijn opgeschoond en waarnodig uitgediept.

 

Het probleem van wateroverlast dat zich in bepaalde gebieden voordoet, is te wijten aan de boeren zelf, zegt Ganpat, omdat zij verantwoordelijk zijn voor het schoonhouden van de tertiaire leidingen die langs hun percelen lopen. Er is ook een deel dat door de waterschappen onderhouden moeten worden. De boeren weten of deze operationeel zijn of niet. Ganpat is van mening dat wanneer de waterschapsbesturen niet bij machte zijn de lozingen te onderhouden, dit wel door het Ministerie van Regionale Ontwikkeling ter hand zou worden genomen, omdat het onderhoud van de meeste tertiaire leidingen volgens hem, een aangelegenheid is van het Ministerie van RO.

 

Bron/Copyright:

,12/07/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics