Nickerie.Net, woensdag 20 juli 2005  


Nederlandse staatssecretaris Schultz bedondert Surinamers, de tweede kamer en de nationale ombudsman

Geplaatst: 20/07/2005

Paramaribo - Staatssecretaris Melanie Schultz-van Haegen Maas van het ministerie van Verkeer & Waterstaat (V&W) bedondert samen met haar ambtenaar Henk-Erik Sierink de Surinamers, de Tweede Kamer en de Nationale Ombudsman met onder meer haar brief van 7 juli 2005 aan de Tweede Kamer over de vliegroute Amsterdam-Paramaribo-Amsterdam.

Dit zegt Mahin Jankie, voorzitter van de Sociaal Kulturele Vereniging SHIVA en de Vereniging Van Reizigers (VVR) tegenover DBS. Op 29 april 2004 tijdens een Algemeen Overleg (AO) in de Tweede Kamer heeft Schultz, ingefluisterd door Sierink, verklaard dat de tarieven op deze vliegroute zo hoog zijn, omdat KLM & SLM met lege vliegtuigen vlogen. Dit heeft Schultz de Kamer voorgehouden. Uit CBS en eigen cijfers van V&W blijkt het tegendeel. KLM behaalt op deze monopoliemisbruikroute de hoogste bezettingsgraad van 83%.

Op alle overige routes van KLM  behaalt zij een beduidend lager bezettingsgraad. Schultz heeft hierbij de Kamer onjuist en onvolledig geďnformeerd. Ook zet zij de Kamer wederom op een verkeerd been door te stellen dat KLM en SLM hun vluchten naar zes hebben opgevoerd. Zij vermeldt er niet bij dat dit jaarlijks in de zomermaanden steeds plaatsvindt en na deze maanden weer verdwijnt.  Ook de Nationale Ombudsman hebben Schultz en Sierink bedonderd in zijn onderzoek naar de nalatigheid van Schultz om handhavend op te treden.

Schultz is in 2004 ondanks deze bedondering door de Nationale Ombudsman, de ex-professor internationaal recht van de Nijmeegse universiteit mr. Roel Fernhout, flink op de vingers getikt middels zijn openbaar rapport 2004/166 van 15 juni 2004. De Nationale Ombudsman kreeg dit in de gaten en is thans bezig met een vervolgonderzoek. Schultz zegt nu in haar brief aan de Tweede Kamer dat per mei 2005 charters op deze route mogen, maar geen maatschappij zich heeft aangediend. Schultz zegt er niet bij dat door haar ambtenaar Sierink ingebrachte voorwaarde voor charters, 20% alleen stoelen en 80% pakketreizen, door Schultz feitelijk onmogelijk is gemaakt dat charters onder deze restrictie kunnen vliegen.

Het voormalig verantwoordelijke hoofd van DGL, de heer mr. dr. René Fennes, viel bijna van zijn stoel toen hij deze kunst van Sierink vernam. Volgens de EU-regelgeving sedert 1993 op dit gebied zijn charters en lijndiensten gelijkgesteld. Ook heeft Schultz cijfermatig niet onderbouwd wat de verbetering op 7 juli 2005 is t.o.v. december 2004. Het is de Kamer een rad voor de ogen draaien, zoals ze steeds heeft gedaan. Het is wederom bedonderen van de Surinamers, Tweede Kamer en de Nationale Ombudsman. Het zal Jankie niets verbazen als straks komt vast te staan dat Henk-Erik Sierink ook op de loonlijst van KLM staat en/of op andere wijze gunsten van KLM verkrijgt.

Onder druk van de Surinamers en de Tweede Kamer wordt door Schultz de schijn gewekt dat zij voor liberalisatie is, maar door haar houding blijkt het tegendeel. Er dient ook Open Skies met Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba te komen. Hieraan doet Schultz ook niets. Schultz dient de Luchtvaartovereenkomst (LVO) van 1990 tussen Nederland en Suriname na te leven zolang deze rechtskracht bezit. Dit vinden ook de Nationale Ombudsman en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Maar in plaats van deze na te leven, verschuilt Schultz zich achter NMa, terwijl NMa zegt dat het hierbij een taak van Schultz betreft. Jankie beticht Schultz en Sierink van kwadertrouw.

Dat er in Nederland nog steeds geen geschillencommissie voor de vliegtuigpassagier is, zegt al heel veel aan welke kant Schultz en haar ambtenaar Sierink staan. Jankie hoopt dat de Tweede Kamer haar verantwoordelijkheid hierin zal nemen en zich niet alleen zal beperken door Surinamers onder de noemer allochtonen te plaatsen en vervolgens deze steeds in een kwaad daglicht te zetten. Surinaamse Nederlanders zijn volwaardige Staatsburgers van Nederland en dienen conform ook te worden beschermd en behandeld. Van de SPA-ministers verwacht Jankie niets goed voor de gemeenschap.

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,20-07-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics