Nickerie.Net, vrijdag 26 augustus 2005  


Assembleeleden plaatsen vraagtekens bij onderhandse gunning

Ivan Cairo 

 

Paramaribo - Assembleeleden willen van de regering duidelijkheid over de onderhandse gunning voor woningbouw aan een aannemer. Het gaat om een bedrag van 1,75 miljoen Surinaamse dollar voor woningen te La Paix (Commewijne) en de Van Pettenpolder in Nickerie.

 

Zowel Carmelita Ferreira van de NPS en partij- en fractiegenote Ruth Wijdenbosch stelden hier vragen over tijdens de donderdag gehouden openbare vergadering van De Nationale Assemblee (DNA). Het college vergaderde over het in staat van beschuldiging stellen van minister Dewanand Balesar van Openbare Werken (OW).

 

Tijdens de regering-Wijdenbosch werden op de voornoemde plaatsen volkswoningen gebouwd, die deels niet zijn voltooid. Ferreira wil van de regering weten hoeveel reeds aan de toenmalige uitvoerder van het project, NV NUB, was betaald door de regering- Wijdenbosch. Ook wenst ze geļnformeerd te worden hoeveel van de contractueel overeengekomen woningen daadwerkelijk zijn afgebouwd en opgeleverd aan de Staat. Ook vroeg Ferreira aandacht voor de infrastructuur in voornoemde projecten. Reeds is waterleiding en elektriciteit aangelegd, maar de infrastructuur ontbreekt nog. Ruth Wijdenbosch sprak haar verbazing uit over het feit dat via een onderhandse gunning de woonbouwprojecten worden afgewikkeld. Volgens haar is een verklaring van de regering in deze kwestie noodzakelijk.

 

Bij het bespreken van deze kwestie wees Yvonne Raveles-Resida (DNP-2000) erop, dat onderhandse gunningen onder andere bij calamiteiten verleend worden. Bij de gunning die nu door de regering is verstrekt ziet ze geen calamiteit en is dus de comptabiliteitswet overtreden, meent Raveles. Ze is van oordeel, dat de regering erop dient toe te zien dat zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van onderhandse gunningen, omdat dit kan leiden tot corruptie.-.

 

Bron/Copyright:

,26/08/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics