Nickerie.Net, maandag 12 september 2005  


Roep om duty free brandstof in rijstsector steeds luider

Eric Mahabier

Nickerie - Een schrijven richten aan president Ronald Venetiaan en De Nationale Assemblee waarin gevraagd wordt naar duty free brandstof voor de rijstsector is de eerste stap die rijstboeren in Nickerie gaan ondernemen om te voorkomen dat met de aanpassing van de brandstof, de hele sector in elkaar stort.

Secretaris-generaal Dayanand Dwarka van de Federatie van AgrariŽrs en Landarbeiders (FAL) is door boeren zaterdag in Waldeck, Nickerie, opgedragen de brief namens hun aan het staatshoofd en het parlement te richten. Afhankelijk van de reactie van de overheid en het parlement zullen de boeren de verder te ondernemen stappen bespreken. Eerder hebben ook diverse volksvertegenwoordigers, politieke organisaties en rijstboeren organisaties naar duty free brandstof voor de sector gevraagd. Met de verhoging van de brandstofprijs wordt deze roep nu luider. De prijs van de duty free brandstof ligt volgens Dwarka nu rond de 0,55 US dollar (1,55 Surinaamse dollar). De verhoogde brandstof per liter bedraagt 2,85 Surinaamse dollar.

Dwarka was op speciale uitnodiging van de boeren in het weekend in Nickerie om de gevolgen van de doorwerking van de brandstof prijsaanpassing voor de rijstsector te bespreken. Hij erkent dat gezien de internationale ontwikkelingen de aanpassing noodzakelijk was. Maar om de productie te beschermen en sociale onrust in het district te voorkomen - rijstteelt is hoofd middel van bestaan in het district - ziet hij afschaffing van de heffing van belasting op diesel voor deze sector als een mogelijke oplossing om dit probleem het hoofd te kunnen bieden. Omdat brandstof een belangrijk onderdeel van het kostenaspect is, zal de aanpassing gaan doorwerken op de prijsontwikkeling. "De ondersteuning moet gegeven worden aan de sector anders wordt het een ramp. Als het stapsgewijs was gebeurd dan zou de schok niet zo groot zijn. De gevolgen daarvan op de totale economie zouden ook niet zo groot zijn. De verhoging is te drastisch, honderd procent is teveel".

Indien de maatregelen uitblijven verwacht Dwarka meer problemen in de rijstsector. "Men zal minder in staat zijn om in te zaaien met als gevolg dat de prijs van ons hoofdvoedsel verder gaat stijgen. Al jaren wordt minder dan de helft van de arealen ingezaaid en met deze ontwikkeling betekent het minder inkomsten. Het mechanisme van vraag en aanbod zal ertoe bijdragen dat uiteindelijk lokaal de prijs van rijst en rijstproducten een explosieve stijging zal meemaken."

Dwarka hoopt dat de regering alle actoren in de sector voor een gesprek ontvangt waardoor een goede oplossing gevonden kan worden voor de ontstane situatie.-.

Bron/Copyright:

,12/09/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics