Nickerie.Net, vrijdag 30 september 2005  


Bezorgdheid over stropen rode ibis

door Julien Peneux

Paramaribo - Er bestaat grote bezorgdheid onder jagers en andere burgers onder wie natuurliefhebbers over het stropen van rode ibissen en het illegaal vissen in het natuurreservaat in het Coppenamegebied. Dit reservaat wordt beheerd door de dienst Lands Bosbeheer (LBB). Jagers die hun beklag bij dWT deden, vinden het vreemd dat terwijl het stropen plaatsvindt, de jachtopzieners die het gebied controleren, geen stappen ondernemen.

De stropers zijn meestal afkomstig uit Paramaribo en Saramacca. Ze komen het gebied binnen door vanaf Coppenamepunt de Coppenamerivier op te varen langs de zogenaamde ‘Koeli kampoe’, een verlaten Indiaans dorp. "Enkelen nemen het doodschieten van de vogels zelf als een sport," vertelt een jager. Meestal worden de vogels opgewacht bij de broedplaatsen wanneer zij in de middag terugkomen van hun tocht op zoek naar voedsel. Ze nestelen zich dan bij honderden in de omliggende bomen, niet wetende dat zij een makkelijke prooi zijn voor de stropers. "Die schieten hen als ‘appels’ uit de bomen," vertelt één van de jagers.

Enkele weken terug zijn ze een groep stropers tegengekomen met een box waarin ruim 500 rode ibissen lagen. De vogels worden meestal verkocht in Frans-Guyana. Een exemplaar brengt omgerekend 75 Surinaamse dollar op.

Weinig middelen

Om toegang te krijgen tot het beschermd gebied is een pasje nodig van LBB. Dit moet getoond worden aan de beheerder van het reservaat. De jagers hekelen het dat vrienden van hem en andere relaties zonder pas wel toegang krijgen tot het gebied en op de vogels mogen jagen. Ook vissen ze met netten zonder vergunning. Worden ze gepakt door een jachtopziener, dan worden de visnetten en alle andere attributen in beslag genomen.

Enkele weken terug zijn stropers gepakt met in hun bezit 143 rode ibissen. Hun geweren zijn toen ook in beslag genomen. Brayen Drakenstein typeert dit als één van de successen van de dienst op hun ‘jacht’ naar stropers. Desgevraagd ontkent noch bevestigt hij de klacht dat de jachtopzieners oogluikend toestaan dat stropers het op de rode ibis hebben gemunt in het Coesewijnereservaat.

"Het is een uitgestrekt gebied en we hebben daar geen permanente post," geeft hij aan. Logistieke problemen, onder welke het gebrek aan personeel, vervoermiddelen en andere middelen, maken dat aan het afschieten van de beschermde vogels geen halt kan worden toegeroepen. Daar de jachtopzieners vaak per boot het gebied intrekken, maakt de laatste verhoging van de brandstofprijs het probleem nog groter. "Hoewel de middelen beperkt zijn, doet het personeel zijn uiterste best," weet Drakenstein. Hij herinnert eraan dat recentelijk een groep personen zijn aangehouden omdat ze illegaal bezig waren te vissen. Jachtopzieners zijn bevoegd illegale vissers op zee aan te houden. Drakenstein zegt dat LBB met verscherpte maatregelen, zoals het aanscherpen van sancties bij een overtreding, de stropers harder wil aanpakken.

Suriname is één van de weinige landen in de wereld waar grote groepen rode ibissen zich ophouden. Om hun voortplanting voortgang te laten hebben, ontvangt LBB financiële ondersteuning van het Wereld Natuur Fonds. In het verleden zijn in dit kader diverse projecten, ook voor wat betreft institutionele versterking van de dienst, uitgevoerd.-.

Bron/Copyright:

,30/09/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics