Nickerie.Net, maandag 03 oktober 2005  


Bouw nieuwe aula en crematieoord Nickerie gestaakt door onenigheid

DC niet bereid op solotour te gaan

Nickerie  - Momenteel is er een dispuut binnen de relevante religieuze organisaties en uitvaartbedrijven als ook de Bestuursdienst in Nickerie hoe het nieuw en modern crematie-oord als aula wederom op te zetten bij de Rijsdijksluis. Bij de bouw van Zeedijk werd dit enkele jaren verplaatst naar een locatie niet ver van de oude. De districtscommissaris van Nickerie, Hein Ramnewash, die optreedt als bemiddelaar bij de bouw van de nieuwe aula en een omliggende crematieoord zegt verschillende gesprekrondes met de relevante groepen te hebben gehad. Het betreft de financiering van het geheel.

Volgens de districtsvader is een financier bereid gevonden om voor een bedrag van U$D 40.000 in te komen. Het probleem is echter, dat Sanatan Dharm Nickerie zich niet geheel terug kan vinden in het voortouw dat de districtsvader neemt. Naar onze informatie is zij van mening dat zij de wettig aangewezen organisatie is voor het beheer van het crematie-oord, en niet de DC. Ook wordt de DC beschuldigd alles rond het opzetten van de aula en het crematie-oord naar zich toe te trekken. Er was in het verleden binnen de organisatie reeds een crematie en begrafenisfonds met statuten. Het bestuur is uit elkaar en ruim drie jaren geleden heeft een nieuw bestuur onder voorzitterschap van Roy Soekha overgenomen. Eerder heeft de Sanatan Dharm een brief gericht aan de DC om kenbaar te maken dat zij volgens de statuten volmacht heeft tot het afbreken en opzetten van een nieuw crematie -oord. Hierop is nimmer gereageerd door de DC en er worden nu stappen ondernomen buiten de religieuze organisatie om. Naar onze informatie is de organisatie ook bezig fondsen te verzamelen om het project te starten. Volgens de DC erkent hij alle relevante groepen in deze specifieke zaak, maar zegt niet te weten wat het probleem van Sanatan Dharm is in deze, daar zij niet is verschenen op de laatste zittingen.

Er is ook duidelijk aangegeven dat indien er andere sponsors zijn, dit ook een goede zaak is, maar de bouw moet alvast beginnen. Ondanks dit niet geheel een aangelegenheid is van de DC zelf, meent hij via de technische Bestuursdienst van het ministerie van RO toch betrokken te zijn. ‘Ik ben niet bereid om op een solotour te gaan. Daarom is besloten om de zaak even stop te zetten zodat partijen elkaar kunnen vinden. Dit betekent dan ook dat de financier kan beslissen zich terug te trekken. Niemand mag zich uitgesloten voelen’, benadrukte de DC. Op het tussentijdse crematie -oord worden nog steeds activiteiten ontplooid. Het crematie-oord draagt nog steeds de naam ‘Crematie oord Rijsdijksluis’. Roy Soekha wil vooralsnog niet reageren op de gerezen onenigheid tussen partijen.

Humphrey Dundas

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

& Nickerie.Net (Photography)

,03/10/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics