Nickerie.Net, vrijdag 14 oktober 2005  


Geen uitzichtloze situatie voor padieproducenten

Geplaatst: 13/10/2005

Nickerie - ‘Indien de overheid ondersteuning biedt aan de rijstsector, zullen de negatieve gevolgen van de brandstofprijs voor de sector beperkt blijven’. Dit zei coördinator Jagnanan Ganpat van LVV - regio west aan DBS. LVV ‘s minister Keremchand Raghoebarsing benadrukte tijdens zijn recent werkbezoek aan Nickerie dat de regering geen subsidie zal toekennen, maar dat er afhankelijk van de gecalculeerde effecten, een tegemoetkoming zal zijn voor de boeren.

Ganpat verwees in dit opzicht naar noodzakelijke investeringen die gedaan moeten worden in de sector. Als de overheid deze overneemt van de padieproducenten, zullen de kleine boeren met de effecten van de gestegen brandstofprijs nog in staat zijn het hoofd boven water te houden. Ganpat sprak verder over de noodzakelijke investeringen in de natte infrastructuur, zoals het ophalen van de trenzen en de hoofdleidingen. Daarnaast zal de overheid moeten inkomen met de gelden voor het opstarten van de pompen te Wakay.

De leiding van het MCP, Mutipurpose Corantijnproject, die het beheer voert over het pompgemaal, heeft reeds naar de overheid toe kenbaar gemaakt dat zij voor het opstarten van de pompen met de gestegen brandstofkosten een bedrag van 1 miljoen Surinaamse dollars nodig heeft. “Indien deze diepte investeringen gedaan zijn, kunnen de boeren zelfs met de gestegen brandstofkosten uit de padieproductie meerwaarde halen als zij de padie kunnen opslaan,” zei Gangpat. De meerwaarde is gebaseerd op de te verwachte verhoogde prijs van consumptierijst. De LVV-coördinator denkt dat deze prijs voor een kilo rijst een aanpassing zal kennen van tussen de SRD 4 en SRD 5. Daar de meeste boeren de padie niet kunnen opslaan vanwege het gebrek aan droogfaciliteiten, zullen voorlopig de drogers en verwerkers profijt kunnen trekken uit deze meerwaarde. Boeren die een hoge productie halen, zullen onder de huidige omstandigheden ook fortuinlijker zijn dan de rest. Volgens Ganpat hebben echter de meeste kleine boeren de potentie een hoge productie van 60 tot 70 balen padie per hectare te halen. De overheid zou hierin een goede bijdrage kunnen leveren middels de tegemoetkoming aan de boeren.

Met deze ondersteuning zijn ze in staat hun huidige padieproductie te verhogen van 40 naar 70 balen. Ganpat weersprak dat de verhoogde benzineprijs een vernietigend effect zal hebben naar de sector toe. De impact is slechts waar te nemen in de forse stijging van de kosten voor het combineloon. Die ondergaan een aanpassing van SRD 150 naar SRD 225 per hectare. Het brandstofverbruik staat nu op ruim 18 tot 20 liters per hectare. De situatie in de sector is volgens Ganpat niet uitzichtloos. Er zijn zijdens de regering positieve signalen gezonden naar de padieboeren toe. “Zo buigen de ministeries van PLOS en LVV zich over de effecten van de gestegen benzineprijs, waarna op basis daarvan bepaald wordt welke mogelijkheden er zijn voor het compenseren van deze groep producenten”, aldus Ganpat.

Lucille Perica

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,14-10-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics