Nickerie.Net, woensdag 19 oktober 2005  


Minister Bot benieuwd naar politieke situatie Suriname

door Vernon Texel

Paramaribo - Ben Bot, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, praat tijdens zijn komend bezoek onder meer over de algemene politieke situatie in Suriname. Daarnaast zal hij besprekingen voeren met zijn ambtgenoot Lygia Kraag-Keteldijk over hoe de regering de toekomstige relatie met Nederland ziet. De bewindsman arriveert morgen in Paramaribo en werkt vrijdag zijn programma af. Samen met de Nederlandse ambassade legt BUZA de laatste hand aan de agenda. Tijdens het bezoek van Bot zal blijken of premier Jan-Peter Balkenende ingaat op de uitnodiging van president Ronald Venetiaan om de festiviteiten in verband met de dertigste onafhankelijkheidsdag bij te wonen. Ongetwijfeld zal ook worden gesproken over de Toescheidingsovereenkomst.

Suriname heeft al vaker bij Den Haag laten doorschemeren af te willen van dit verdrag. Suriname is vast van plan de Toescheidingsovereenkomst op te schorten, omdat het doel waarvoor die is ingesteld –het voorzien van de Surinaamse nationaliteit aan in het buitenland vertoevende Surinamers ten tijde van de onafhankelijkheid– al is gehaald. Bovendien heeft het land sinds toen ook al een eigen nationaliteitswetgeving waarin geregeld is hoe het Surinaams burgerschap ver- en/of herkregen kan worden. Daarom is gevraagd voor overleg om een definitief einde te maken aan de Toescheidingsovereenkomst.

Opschorting kan niet geschieden voordat partijen hierover hebben onderhandeld. Sedert 2001 dringt de regering er bij het voormalig moederland op aan om over deze zaak te praten, maar Nederland zou steeds hebben aangegeven geen tijdstip te kunnen vaststellen door andere drukke (internationale) verplichtingen. Het verdrag kan niet in een handomdraai worden opgeschort, omdat er in het Verdrag van Wenen speciale bepalingen hiervoor zijn opgenomen waaraan Suriname zich houdt.

Een termijn waarbinnen het stopzetten van de Toescheidingsovereenkomst moet plaatsvinden is weliswaar nog niet vastgesteld. Suriname zal het er wel op aansturen dat deze zaak definitief wordt afgehandeld, omdat het de blik nu op de toekomst gericht houdt.

Vanaf januari dit jaar is de oude ontwikkelingsrelatie uit 1975 ook al omgezet in een meer zakelijke relatie. Het land richt zich namelijk meer op zijn eigen regio en Nederland wordt daarbij steeds meer beschouwd als gewoon een bevriende natie.

Den Haag heeft ondertussen laten weten te willen praten over het ontbinden van de Toescheidingsovereenkomst uit 1975. Dit verdrag heeft belangrijke implicaties voor Surinamers met de Nederlandse nationaliteit. Volgens artikel 5 lid 2 van dit verdrag hebben in Suriname geboren meerderjarige Nederlanders het recht te allen tijde met hun gezin onvoorwaardelijk tot Suriname te worden toegelaten en daar in alle opzichten als Surinamer –Surinaams staatsburger– te worden behandeld.

Hoewel Nederland in zijn nieuwe relatie met Suriname praktisch alleen over samenwerking op verschillende niveaus spreekt, wordt er in de ‘Beleidsnotitie Suriname’ niets hierover gezegd. Den Haag verklaart dat het overleg over de Toescheidingsovereenkomst zich gedurende het opstellen van de beleidsnotitie in een impasse bevond.

Ondanks de Toescheidingsovereenkomst moeten onder deze regeling vallende personen nog steeds een visum aanvragen voor een bezoek aan Suriname en zich daarnaast nog steeds bij de vreemdelingendienst registreren. Circa 20.000 in Suriname verblijvende personen worden in het verlengde hiervan als vreemdeling behandeld en zijn verplicht een verblijfsvergunning aan te vragen.

Enkele maanden geleden pleitte De Nationale Assemblée voor eenzijdige opzegging van de Toescheidingsovereenkomst als Nederland blijft weigeren één taal te spreken met Suriname.-.

Bron/Copyright:

,19/10/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics