Nickerie.Net, maandag 31 oktober 2005  


Divali is oproep tot contact met innerlijk licht

door Sabitrie Gangapersad

Paramaribo - Hindoes in Suriname zijn al geruime tijd bezig met de voorbereidingen van het lichtjesfeest, Divali, dat morgen met veel luister wordt gevierd. In het weekend is al een aanzet gegeven tot culturele activiteiten. Zo organiseerden de Hindi-school van Leiding 8 en de sociaal-culturele verenigingen Sewa en Upkar respectievelijk een fakkeloptocht en culturele programma’s. Voor vanavond zijn er ook diverse evenementen gepland door de Shri Sanatan Dharm Paramaribo Noord en het Divali-comité Kwatta.

Uit diverse gesprekken met vooraanstaande hindoes blijkt dat tijdens het Divalifeest weinig nadruk wordt gelegd op de verbinding die moet worden gemaakt met het innerlijke licht. Vaak wordt de verering van godin Lakshmi geassocieerd met materiële voorspoed en geluk.

In het tijdschrift ‘OHM Vani’ (in de editie van oktober-december 2005) deelt professor Venugopala Rao uit de Verenigde Staten van Amerika zijn visie over het lichtjesfeest. "In onze sterk gematerialiseerde, consumptieve en vooral competitieve samenleving, wordt Lakshmi vaak geassocieerd met geld. Geld als bron voor aanschaf van geluk. Want wie geld heeft kan geluk als het ware kopen. We hebben het dan natuurlijk over geluk in materiële vorm. Voor veel mensen geldt de hoeveelheid geld die zij besteden en het bezit dat ze daarmee verwerven – een groot huis, een mooie auto, dure kleren – als maat voor hun geluksgevoel. Hoe meer geld en exclusief bezit, hoe intenser hun geluksbeleving. Op zich is daar niks mee. Zo lang je het geld en de bezittingen op een zo eerlijk mogelijke wijze hebt verdiend. Maar als je geluksbeleving uitsluitend van dit soort materiële genoegens afhangt, is dat te eenzijdig en doe je jezelf eigenlijk tekort."

Volgens Rao benadrukt Divali ook andere vormen van geluk. Bijvoorbeeld die als gevolg van het contact met de diepste kern, het goddelijke in jezelf. Maar ook de eenheidservaring met andere schepselen: de medemens, dieren, planten, materie en kosmos. De belangrijkste attributen die op de Divali-avond worden gebruikt en de daarmee samenhangende symbolieken verwijzen naar die twee vormen van ervaring: het goddelijke in zichzelf en de eenheid met de omgeving. "Zo symboliseert het diya-licht het innerlijke licht, God in ons. Met het aanmaken van dit licht spreken we onze intentie uit daarnaar op zoek te gaan. De diya is van aarde gemaakt en symboliseert moeder Aarde. De ghee die we erin doen, komt van de koe en symboliseert de fauna. De lont wordt van katoen gemaakt en symboliseert de flora. Het licht verwijst naar onze verlichting via ontdekking van het innerlijke licht. Voor de vlam is zuurstof nodig die komt uit de kosmische ruimte. Kortom: het hoofdelement van de Divaliviering, de brandende diya, is een oproep tot een zoektocht naar ons innerlijk licht. En dat vanuit een besef van verbondenheid met moeder aarde, flora, fauna en de kosmische ruimte."

Rao meent dat het contact met de oorsprong een eenheidsbesef en verbondenheid ontwikkelt met iedereen en alles om de mens heen. "De wereld waarmee je in contact staat wordt ineens veel groter. De dingen waarvan je kunt genieten, ik wil bijna zeggen mee kunt communiceren, worden onuitputtelijk en onbegrensd."

Bron/Copyright:

,31/10/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics