Nickerie.Net, maandag 31 oktober 2005  


WTO verwerpt EU-bananenvoorstel CARICOM ontstemd

door Ivan Cairo

Paramaribo - De Europese Unie (EU) moet opnieuw met bananen exporterende landen in Latijns-Amerika onderhandelen over een nieuw importtarief voor bananen. De arbitragecommissie van de Wereld Handels Organisatie (WTO) heeft het voorstel van de Europese Commissie (EC), om vanaf 1 januari 2006 een tarief van 187 euro per ton te hanteren voor deze zogenaamde ‘most favoured nation’ (MFN) landen, afgewezen. Ook wilde de EU vanaf dezelfde datum een heffingsvrij importquotum van 775.000 ton bananen uit de ACP-landen hanteren.

De Europese Commissie heeft teleurgesteld gereageerd op de arbitrage uitspraak. De commissie gaat nu zorgvuldig de gevolgen van de afwijzing bestuderen. Teleurstellend vindt de EC het, dat de arbiters geen gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid om meer duidelijkheid te geven over de wijze waarop dit slepend conflict moet worden opgelost.

"We zijn verrast en teleurgesteld dat de arbiters ons voorstel niet hebben ondersteund. We zijn ervan overtuigd, dat het systeem dat we hebben voorgesteld op een eerlijke manier toegang tot onze markten zou blijven garanderen. We hebben de voorgestelde tarieven op een neutrale en transparante wijze berekend, gebaseerd op een alomvattende wettelijke en economische analyse. We zullen nu het besluit zorgvuldig bestuderen voordat we besluiten hoe verder te handelen". Dat zei Mariann Fischer Boel, EU-commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling.

In CARICOM-kringen is ontstemd gereageerd op de WTO-uitspraak. Gevreesd wordt dat bananenproducerende CARICOM-landen niet langer zullen kunnen concurreren tegen de Latijns-Amerikaanse landen. In een verklaring stelt de CARICOM, dat het Caribisch Gebied de regionale bananensector moet moderniseren om de productiekosten omlaag te brengen, zodat beter geconcurreerd kan worden in de vrije markt. Het 15-landen tellend blok verklaart dat de jongste WTO uitspraak "een verwoestende klap" is voor de economie van de regio, vooral wanneer ook in aanmerking wordt genomen dat de EU reeds de tarieven voor suiker uit Caribische landen heeft verlaagd. "Verwoestend", zo typeert Dominica’s minister van Handel, Charles Savarin de WTO-uitspraak.

Dit besluit stelt de Caribische bananenindustrie bloot aan nieuwe onzekerheden, in een periode waar preferenties worden afgebouwd. Hierdoor komt de broodwinning van tienduizenden gezinnen, vooral op het platteland in gevaar. "Er is een gevoel van woede in de regio", stelt director-generaal van de Caribbean Regional Negotiating Machinery (RNM), Richard Bernal.

Marshall Hall, voorzitter van de Associatie van Caribische Bananen Exporteurs typeerde het WTO-besluit als een "monumentale ramp voor de Afrikaanse, Caribische Pacifische (ACP) bananenexporterende landen". Ondertussen hebben de handelsministers van de Oost-Caribische landen besloten een speciale vergadering te houden om de WTO-uitspraak te bespreken. De bijeenkomst zal plaatsvinden nog voordat in december de zesde ministeriele WTO-vergadering in Hong Kong wordt gehouden.

De WTO had op 1 augustus reeds in het nadeel van de EU beslist, toen een voorstel van 230 euro per ton op tafel lag. Opnieuw stelde de WTO donderdag in Genève, dat het gewijzigd voorstel niet zal resulteren "in op zijn minst behoud van volledige markttoegang voor MFN bananen-leveranciers", met inachtneming van "alle EC/WTO markttoegang commitments met betrekking tot bananen". De arbiter heeft daarom geconcludeerd dat de Europese Unie er niet in is geslaagd deze zaak recht te zetten in overeenstemming de Doha vrijwaringsclausule.

In een poging een einde te maken aan het slepend bananendispuut, stemde de EU in 2001 in met Ecuador en de Verenigde Staten van Amerika om af te stappen van een ingewikkeld importsysteem dat gebaseerd was op een combinatie van tarieven en quota voor MFN-bananen. Besloten werd om vanaf 1 januari 2006 te gaan naar een regime dat uitsluitend gebaseerd is op tarieven. Van de WTO werden twee vrijstellingen gegeven voor bananen uit ACP-landen.

Het besluit van donderdag kwam op verzoek van Brazilië, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama en Venezuela. Het herziene EU-voorstel was bedoeld om volledige markttoegang voor MFN-bananen te garanderen en tegelijkertijd een gelijkwaardige preferentie te geven voor bananen uit ACP-landen. Er kwam echter geen tegenvoorstel van de MFN-landen. De Europese Commissie hield drie consultatieronden met belanghebbende partijen en wel op 5 augustus, 16 september en 21 september. Met de ACP-landen werd op 4 augustus en 12 september gesproken. De Commissie vroeg op 26 september een tweede arbitrage aan op zijn gewijzigd voorstel.-.

Bron/Copyright:

,31/10/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics