Nickerie.Net, donderdag 24 november 2005  


SZN richt bibliotheek in dankzij schenking van SASHS

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - De Stichting Ambulant Steunpunt Hulpverlening voor Suriname (SASHS) heeft een hoeveelheid lectuur, kasten en boekenrekken geschonken aan het dokter Lachmipersad Mungra Streek Ziekenhuis Nickerie (SZN). Namens de stichting overhandigde Djaihindpersad Kalpoe vrijdag jongstleden de goederen aan algemeen directeur Ravien Changoer."De goederen zijn juist in een periode binnengekomen waarbij de ziekeninrichting een zeer moeilijke periode doorbrengt," zei Changoer in zijn dankwoord. Volgens Changoer is het SZN momenteel niet in staat zulke investeringen te plegen om lectuur binnen te halen voor het personeel. Hij verwelkomde deze geste van harte en wees naar de ruimte die hij speciaal heeft ingericht als trainings- en opleidingsunit.

De goederen zullen geplaatst worden in deze speciale ruimte die ook als de bibliotheek van het SZN zal dienen. De lectuur is niet alleen bestemd voor het verplegend personeel van het SZN. Ook studenten en anderen binnen het instituut zullen in de toekomst flink gebruik maken van deze ruimte. Ze kunnen dan ook heel makkelijk aan boeken komen, zegt Changoer.

Na ontvangst overhandigde de directeur de goederen aan Ruben Seedo, waarnemend hoofd van de afdeling Verpleging die het beheer over deze ruimte zal hebben.

Changoer bedankte Joan Cruickshank, voorzitter van de stichting in Nederland die zich op een heel bijzondere wijze heeft ingezet om de boeken in Nickerie te krijgen. De stichting stelt zich ten doel ondersteuning te bieden in immateriŽle en materiŽle begeleiding aan cliŽnten in Suriname en tracht haar doel te verwezenlijken door het inzamelen van gebruikte goederen.-.

Bron/Copyright:

,24-11-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics