Nickerie.Net, donderdag 24 november 2005  


Telting krijgt hoogste onderscheiding

door Filia Enser

23/11/2005

Paramaribo - André Telting, governor van de Centrale Bank van Suriname, heeft gisteren de hoogste onderscheiding ‘Drager van het Grootlint in de Ere-orde van de Palm’ gekregen van president Ronald Venetiaan. Het staatshoofd decoreerde in het presidentieel paleis 126 personen in verband met de viering van 30 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid op 25 November.

"De uitreiking van decoraties aan de vooravond van de Onafhankelijkheidsdag wordt als een traditie beschouwd", zegt president Venetiaan. Bij die plechtigheid worden burgers vanwege hun verdiensten naar voren gehaald om als vertegenwoordigers van vele honderden, die in aanmerking zouden kunnen komen voor een onderscheiding. In het algemeen is het dus zo, dat degenen, die gedecoreerd worden het eerbetoon dragen namens velen.

Het staatshoofd hield de aanwezigen voor, dat het aantal gegadigden in verband met 30 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid veel groter is dan gebruikelijk. Ook het aantal kandidaten, dat met een positief advies van de Adviescommissie is voorgedragen, is groter dan normaal. Twintig Sster. De zes dames hebben 30 keren bloed afgestaan, terwijl de heren 60 keren bloed hebben gedoneerd.

Julius Koningverdraag en Orlando Dos Ramos werden met dankbaarheid van de gemeenschap voor hun menslievend hulpbetoon en erkentelijkheid van de Regering voor 90 bloeddonaties benoemd tot officier in de Ere-orde van de Gele Ster. Ook zij hebben volgens het staatshoofd gedurende vele jaren kostbaar bloed afgestaan.

Hoogste onderscheiding

Centrale Bank-president André Telting kreeg de hoogste onderscheiding, Drager van het Grootlint in de Ere-orde van de Palm. Hij ontving deze vanwege de indrukwekkende staat van dienst, die hij heeft opgebouwd in de financiële en met name de bancaire wereld. Volgens Venetiaan zal Telting de geschiedenis ingaan als "dé President van de Centrale Bank van Suriname". Venetiaan: "Dit zal niet ten onrechte zijn, omdat immers in het besturen van de Centrale Bank, met al de taken en verantwoordelijkheden die daarmee verbonden zijn, hebt u zich een ware "Governor" getoond". Het staatshoofd noemde vijf verdiensten van Telting, het zorgvuldige beheer van de middelen van de Staat, de stabiliteit van onze geldeenheid en de wisselkoers, het herstel en het garanderen van de Surinaamse munt, de voorbereiding en uitvoering van de omwisseling van de Sf. in de SRD en de voorbereiding van de nieuwe Bankwet als grondslag voor het beheer van de financiële middelen van de Staat.

Telting zei in zijn dankwoord, dat de inspiratie om de Republiek te dienen in de eerste plaats is voortgekomen uit vaderlandsliefde en toewijding. Verder stelde hij dat de onderscheiding een eer is voor het personeel van de Centrale Bank.

Vermeldenswaard is dat Esten Cohen vanwege haar ijver en doorzettingsvermogen ondanks haar handicap werd gewaardeerd met de eremedaille in goud verbonden aan de Ere-orde van de Palm.

Frederik Pengel, de geestesvader en de ontwikkelaar van de televisie in Suriname werd benoemd tot Commandeur in de Ere-orde van de Palm. Verder heeft hij gedurende 30 jaar leiding gegeven aan de Surinaamse Televisie Stichting (STVS) en heeft hij volgens Venetiaan een groot aantal jonge mensen enthousiast weten te maken voor het medium televisie.

Voor een onderscheiding zijn verder in aanmerking gekomen geestelijken, sporters en kunstenaars. Personen, die zich in overheidsdienst en/of ten behoeve van de gemeenschap verdienstelijk hebben gemaakt zijn ook gedecoreerd.

Enkele bekende Surinamers, die werden onderscheiden zijn Hans Breeveld, Erwin de Vries, Letitia Vriesde, Stanley Rensch, Betty Goede, Carlho Wijdh, dominee Rudie Polanen, Marcel Meyer, Mavis Noordwijk, Karel Zeefuik en Irma Loemban Tobing-Klein. Op pagina B8

is de volledige lijst van gedecoreerden in verband met de viering van 30 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid opgenomen.-.

 

<

Bron/Copyright:

,24-11-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics