Nickerie.Net, dinsdag 06 december 2005  


RO zoekt naar oplossing vuilophaaldienst Nickerie

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) werkt naar een structurele oplossing voor de vuilophaaldienst in Nickerie. Deze oplossing is gewenst omdat al zeker zes maanden het vuil niet op een juiste manier wordt opgehaald in het district.

Op bepaalde plaatsen blijft de troep langer liggen langs de wegen. Er zijn ook bedrijven en mensen die hun vuil zelf proberen te verwerken of naar de vuilnisbelt aan de Corantijnrivier brengen. Ex-districtscommissaris Hein Ramnewash heeft in de afgelopen periode vaker ondersteuning gevraagd van de plaatselijke gemeenschap. Ook het bedrijfsleven heeft een flinke bijdrage geleverd.

Bij zijn bezoek aan het district Nickerie vorige week heeft RO-minister Michel Felisi aangegeven dat zijn ministerie alles in het werk zal stellen om het district schoon te houden. De bewindsman wees erop dat mogelijk door de regeringswisseling zaken zijn blijven liggen. Hij weet dat er heel wat gunningen zijn die nog behandeld moeten worden. De afdeling die op het ministerie belast is met aanbestedingen en gunningen, is bezig de stukken af te werken. Minister Felisi verzekerde dat de gunning van het district Nickerie binnenkort ook afgehandeld zal worden, waardoor de ophaal van het vuil genormaliseerd zal worden.-.

Bron/Copyright:

,05/12/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics