Nickerie.Net, vrijdag 23 december 2005  


Jairam: Wateroverlast Nickerie deels schuld van overheid

Nickerie - Dat grote delen van het district Nickerie te kampen hebben met wateroverlast na de vele regens, is een gevolg van slecht beleid van de centrale overheid. De verantwoordelijke ministeries tijdens de opeenvolgende regeringen hebben nagelaten een goed beleid uit te voeren ter verbetering van de waterafvoer.

Tevens zijn niet overal de juiste mensen in dienst genomen in de afgelopen tijd. Dit zegt assembleelid Soedischand Jairam van A1/PVF. Volgens Jairam wordt er geklaagd over ontoereikende middelen om de infrastructuur aan te pakken, terwijl overheidsmiddelen en die van donoren onterecht worden aangewend. “Sinds 2000 hoor ik als DNA -lid dat zaken volgend jaar worden aangepakt. Men geeft ons een stiefmoederlijke behandeling”, aldus Jairam. Volgens hem kan de overheid het beter doen als zij schenkingsmiddelen gaat aanspreken middels het indienen van projecten en het inzetten van het juiste kader.

De middelen dienen efficiënt en effectief te worden aangewend. Jairam zegt in het parlement te hebben verteld aan de toenmalige LVV - minister, dat van alle 40 beleidsmaatregelen er nauwelijks één zou zijn aangepakt. Hij spreekt de hoop uit dat de nieuwe LVV - en OW - en RO - ministers daadwerkelijk iets doen aan de afwatering van het district. Vooral als er een goed personeelsbeleid wordt toegepast met goede betaling, zal dat het personeel motiveren om zijn best te doen voor een betere dienstverlening naar de burgers toe.

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,23-12-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics