Nickerie.Net, woensdag 28 december 2005  


Huiselijk geweld neemt zeer ernstige vormen aan in Nickerie

Geplaatst: 28/12/2005

Nickerie - Assembleelid Harriëtte Ramdien verklaart tegenover DBS dat het verschijnsel huiselijk geweld in het district Nickerie met de dag ergere vormen begint aan te nemen, wat haar enorme zorgen baart. Zij maakt zich vooral ongerust om het feit dat het district Nickerie geen instantie heeft om deze vrouwen op te vangen. Verder ontbeert het district ook begeleiders die deze vrouwen die geestelijk en lichamelijk heel slecht aan toe zijn, een begeleidende hand kunnen bieden. Zij verduidelijkt dagelijks geconfronteerd te worden met gevallen van huiselijk geweld. De vrouwen die het slachtoffer zijn, zijn ten einde raad. Dit is één van de oorzaken waarom het aantal zelfmoordgevallen in het district toeneemt.

Assembleelid Harriëtte Ramdien

De partners die deze wreedaardige daden uitvoeren door hun vrouwen bont en blauw te slaan en hen ook met de dood te bedreigen, zijn in de meeste gevallen drugsverslaafden. Ramdien vertelt verder dat vanwege het feit dat het district niet over een opvang beschikt, de vrouwen dan maar worden teruggestuurd naar huis waar zij elke dag bont en blauw worden geslagen. ‘Wij hebben geen andere keus dan om deze vrouwen terug te sturen. Zij worden meestal voor een paar dagen ondergebracht op een onderduikadres,’ vertelt zij verder. Echter biedt deze methode van aanpak absoluut geen soelaas omdat zowel het slachtoffer als het adres waar zij voorlopig ondergebracht worden, gevaar lopen. Het is meestal de betreffende partner die met bedreigingen komt. Wanneer de slachtoffers weer thuis zijn, worden zij dubbel mishandeld dan voorheen het geval was. Ramdien verduidelijkt hierbij, bijzonder veel ondersteuning te krijgen van de gewestelijke politiecommandant van het district. Echter blijkt de inzet die vanuit de zijde van de politie wordt geboden, niet voldoende te zijn om het probleem te minimaliseren. ‘Wanneer de mannen hun straf van een paar dagen hebben uitgezeten en terugkeren naar huis, zijn zij extra agressief. Op grond van het feit dat zij voor een paar dagen in de bak zijn geweest, slingeren zij verwijten naar het hoofd van de vrouw wat meestal gepaard gaat met mishandeling. Zulke gezinnen worden ook ontwricht, waardoor de kinderen slecht presteren op school.

‘De kinderen worden dan ook slachtoffers die evenals hun moeder in een vicieuze cirkel belanden.’ Ramdien komt met oplossingsmodellen, namelijk het renoveren van de vele leegstaande dienstwoningen die het district telt, die eventueel zouden kunnen fungeren als een opvang voor de slachtoffers. Verder doet zij een heel dringend beroep op de verschillende vrouwenorganisaties in Suriname een helpende hand te bieden aan het ontplooien van dit initiatief. Ramdien geeft tot slot mee dat zij zelfs op Kerst geconfronteerd werd met een slachtoffer dat bij haar hulp kwam zoeken. ‘Zij is voorlopig ondergebracht op een onderduikadres. De situatie is zo complex dat ik zelf niet weet hoe verder, omdat de plek waar zij is ondergebracht, ook gevaar loopt. Daarom doe ik een heel dringend beroep op vrouwenorganisaties dit probleem serieus aan te pakken.’

Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,28-12-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics