Nickerie.Net, vrijdag 02 januari 2009


Toename woning- en grasbranden in Nickerie

Asha Chaturi, 02/01/2009

NIEUW-NICKERIE - Waldemar Muskiet, brandweerchef van Nickerie, constateert een toename van woning- en grasbranden in het rijstdistrict. In 2007 werden slechts vijf woningbranden geregistreerd, terwijl dit aantal het vorig jaar is gestegen tot dertien. Ook heeft de brandweer het afgelopen jaar 128 vuilbranden opgetekend. Muskiet heeft geen goed woord hierover en het baart hem veel zorgen dat ondanks zoveel voorlichting, zowel de woning- als vuilbranden blijven toenemen. Het is daarom zijn streven om dit jaar de cijfers terug te dringen.

Een van de prioriteiten die hij zichzelf stelt is de brandveiligheid te garanderen. In 2009 wil hij werken aan meer voorlichting naar de gemeenschap toe, door een eigen unit op te zetten in het district. Hiervoor zal Muskiet de plaatselijke media er nauw bij betrekken. Overigens is de brandweercommandant helemaal tevreden over de prestatie van zijn manschappen. "De jongens hebben hun best gedaan. Soms moesten zij zelfs hun eten laten om uit te rukken voor een kleine grasbrand. Ze hebben voor het beroep gekozen en staan altijd klaar om de gemeenschap hulp te bieden," weet Muskiet. Zoals door de minister van Justitie en Politie is aangegeven, hoopt hij dat de bouw van de drie brandweerkazernes met name te Wageningen, Hamptoncourtpolder en één aan de Gemaalweg dit jaar een feit zal zijn.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

02 -01 -2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics