Nickerie.Net, vrijdag 09 januari 2009


Ruim 1300 Nickeriaanse kinderen komen in aanmerking voor schoolvoeding

Yolanda Ho Asjoe, 08/01/2009

NIEUW-NICKERIE - Ook in Nickerie is het schoolvoedingsproject van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling van start gegaan. Schoolleider Frits Morsen is erg ingenomen met dit project en vertelt aan dWT dat er altijd kinderen zijn die zonder brood naar school komen. De OS 2 in Nickerie telt 255 leerlingen, onder wie er, volgens Morsen, 31 behoeftig zijn en van een broodje worden voorzien. Ruim 1300 Nickeriaanse kinderen komen in aanmerking voor schoolvoeding.

Juffrouw Noredjo van de OS 2 in Nickerie deelt bami uit aan enkele van haar pupillen. Ook in Nickerie is de overheid gestart met het schoolvoedingsproject. In het rijstdistrict zijn ruim 1300 behoeftige kinderen geÔdentificeerd (dWTfoto/Jolanda Ho Asjoe) 

Er is een commissie bestaande uit drie leerkrachten ingesteld, die de administratie bijhoudt. De schoolleider heeft ook een beroep gedaan op verkoopsters op de school om gevarieerde voeding samen te stellen. "Het gaat tenslotte om een schoolvoedingsproject". In het project zijn 1300 leerlingen uit Nickerie en Wageningen opgenomen. In dit kader vertoefde een delegatie onder leiding van Kenneth Biervliet van het Bureau Lager Onderwijs en Sociale Zaken op 15 december in Nickerie om aan 26 schoolleiders uit Nickerie en Wageningen hun cheque, voor uitvoering van het voedingsproject, uit te reiken.

"Voor elke leerling SRD 1," vindt Biervliet redelijk. Volgens hem kon niet eerder gestart worden met dit project, door financieel organisatorische redenen. Het gaat landelijk namelijk om ruim 22.000 leerlingen. Dit komt neer op in totaal meer dan 5 miljoen Surinaamse dollar. Biervliet deed een beroep op de schoolleiders een gedegen administratie bij te houden en vooral te letten op de hygiŽne, de omgeving en de manier waarop de broden worden belegd.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

09 -01 -2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics