Nickerie.Net, maandag 12 januari 2009


Wachttijd naturalisatie tot Surinamer korter met nieuw beleid Justitie

Ebu Jones, 10/01/2009

Paramaribo - Buitenlanders die tot Surnamer genaturaliseerd te worden, hoeven in de naaste toekomst niet meer jarenlang maar te wachten. Dit vanwege het nieuwe beleid van het ministerie van Justitie en Politie over deze aangelegenheid. Volgens minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie en Politie is de jarenlange wachttijd te wijten aan de strenge controle die de Nationale Assemblee (DNA) eist van de stukken van de aanvrager door de overheid. Pas als dat proces helemaal rond is gaat het parlement ertoe over de Surinaamse nationaliteit aan de verzoeker te verlenen. De uitgebreide controle wordt verricht door de procureur-generaal (pg).

"Wij als ministerie screenen de aanvragen en sturen de lijsten met aanvragen door naar DNA. Voordat zij overgaan tot het verlenen van de nationaliteit vragen zij aan de pg om na te gaan of de aanvrager in leven is, in het land woonachtig is, of hij nog op hetzelfde adres woont, en of hij intussen misschien een naamsverandering heeft ondergaan. Volgens Santokhi kan dit proces soms jarenlang duren, omdat het steeds gaat om tussen de 300 tot 350 namen van vreemdelingen die per keer worden opgestuurd naar het parlement. Met zijn nieuw beleid wil de minister het volgende doen: "Wanneer wij de lijsten aan DNA aanbieden zullen wij meteen beginnen met het controleren van de informatie die het parlement eist. Het zal dan aan DNA liggen hoe snel de aanvrager in aanmerking komt voor de nationaliteit."

Met het huidige beleid wachten aanvragers soms langer dan 20 jaren op hun nationaliteit. Een van die personen is de Guyanees Mark Jhonnsen. "Ik heb al mijn stukken 21 jaren terug ingediend om genaturaliseerd te worden, maar weet nog steeds niet waarom ik nog niet in aanmerking ben gekomen daarvoor. Ik ga al jarenlang bij de Vreemdelingendienst, maar niemand kan mij enige duidelijkheid geven hoe het komt dat ik het Surinamerschap nog niet heb.-

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

12 -01 -2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics