Nickerie.Net, vrijdag 23 januari 2009


OW Nickerie neemt eerste hobbel naar aanpak Arawarasluis

Isaak Poetisi en Asha Chaturi, 23/01/2009

Paramaribo - Het ministerie van Openbare Werken, afdeling Nickerie neemt de eerste hobbel naar rehabilitatie van de sluis en de doorgebroken dam die ligt waar de Arawarakreek en de Wayamborivier elkaar tegenkomen.

Archief foto/ Isaak Poetisi De zogenaamde Ďdrijvende damí bij de Arawarakreek en de Wayamborivier in Sipaliwini. Een onverantwoordelijke aannemer heeft prulwerk geleverd door 30 autowrakken en klei te dumpen tussen de uitstekende beschutting.-.

De dam ligt op twintig minuten varen van het inheemse dorp Donderskamp. Ook de renovatie van de wachterswoningen, die tijdens de Binnenlandse oorlog zijn vernield, is in zicht. Er is reeds een openbare aanbesteding gehouden voor de werkzaamheden aan deze woningen. Belanghebbenden zeggen dat de afdeling OW in Nickerie, die autonoom opereert van het hoofdkantoor in Paramaribo, te lang heeft getreuzeld om de deplorabele situatie bij deze sluis te keren. Afdelingshoofd Maheswar Badal zegt dat deze situatie altijd zijn aandacht heeft gehad. In de loop van de volgende week oriŽnteert hij zich persoonlijk ter plekke.

Volgens Badal is de dambreuk twee jaar geleden opgetreden in de omgeving van de sluis. Een aannemer die was belast met het herstellen van de dambreuk, heeft echter prutswerk geleverd. Hij gebruikte klei en 30 autowrakken om de breuk te herstellen. Echter hield deze 'drijvende dam' niet lang stand, vanwege de sterke waterstroom bij de bifurcatie. Hopelozer werd de situatie toen bleek dat al geruime tijd de sluisdeur door passerende boten is lekgeslagen.

Bij die splitsing tussen de Wayamborivier en de Arawarakreek heeft zich een eiland gevormd waarop twee sterk verwaarloosde en aan de natuur overgelaten Bruynzeelwoningen staan. Badal geeft aan dat momenteel vijf sluiswachters van Donderskamp in dienst van het ministerie van Openbare Werken zijn, echter zijn ze niet bereid om permanent bij de sluis te wonen. Ze kiezen er liever voor om elke dag heen en terug te varen om de sluis te bedienen. Hierdoor is er nooit een permanente kracht bij de Arawarasluis aanwezig.

Volgens projectie moet de dam de stand van het water regelen en de grens van het zoutwater in het water dat leidt naar onder meer landbouwgronden in Nickerie en Wageningen beheersbaar maken.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /de Ware Tijd

23 -01 -2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics