Nickerie.Net, woensdag 04 februari 2009


Celos voert bewustwording belang waterrijke gebieden op

Lieselotte Cowie, 03/02/2009

Paramaribo - Om het verantwoord gebruik van water te stimuleren, bereidt het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (Celos) een werkproject voor. Zo worden lesbrieven over onder meer het belang van Waterrijke gebieden (Wetlands) naar verschillende scholen gestuurd. “We zullen de kinderen via de computer kennis bijbrengen over de Wetlands. Daarna komen er ook educatieve boekjes en een documentaire”, zegt Celos-woordvoerdster Verginia Wortel. Het Celos ziet graag dat de herdenking van Dag van Waterrijke gebieden niet slechts een keer per jaar gebeurt. Het hele jaar moet er aandacht voor zijn. World Wetlands Day, Dag van Waterrijke gebieden, wordt elk jaar op 2 februari georganiseerd door de Conventie van RAMSAR. In dit kader organiseren het Celos en de Stichting voor Ontwikkeling Longmay en Omgeving (SOLOM) sinds 2007 een activiteitendag waar verschillende lagere scholen in Nickerie samenkomen om op educatieve wijze te leren over de vervuiling van de rivieren in het land en de gevolgen daarvan.

Op deze archieffoto zijn arbeiders van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en van de dienst Lands Bosbeheer Nickerie bezig een opening in een dam in de Bigi Pan te dichten met zandzakken. De Bigi Pan in Nickerie is een van de bekendste waterrijke gebieden.-. dWTfoto

De activiteit is voor de derde keer georganiseerd. Het thema dit jaar was 'Upstream Downstream. De gevolgen van vervuiling bovenwaarts zijn volledig merkbaar benedenwaarts'. Op een affiche wordt uitgelegd dat het water dat vanuit de Tapanahony-, Lawa en Marowinirivier stroomt via de Marowijnerivier naar de kustgebieden, vaak is vervuild met grofvuil, ongezuiverd afvalwater en kwik. Er wordt op gewezen dat de Marowijnerivier stroomt langs tal van dorpen en vuilnisbelten vooraleer ze aan de kust is. Tien procent van de kustgebieden, waar het overgrote deel van de bevolking woont, heeft daardoor geen goed drinkwater. In het binnenland is dat percentage nog veel hoger, namelijk 50 procent.

Volgens Wortel heeft Suriname de Conventie van RAMSAR getekend en geratificeerd en het land zich moet houden aan de wetten. Ze zegt dat voor het thema is gekozen, omdat de watergebieden de totale bevolking en alles levende wezens daaromheen verbinden. “Het water brengt op zijn reis een bijdrage voor rijst, fruit, vissen. Het komt dus de bevolking, dieren en planten ten goede.” Wortel benadrukt dat de waterverbinding ook negatief kan zijn. Bijvoorbeeld wanneer er onderweg afval en kwik meekomen met het water, waardoor de volksgezondheid in gevaar komt. “De Wetlands zijn een van de meest productieve, maar ook meest kwetsbare gebieden. Als er een ding misloopt in het systeem, raakt alles gedehydrateerd”, aldus Wortel.-.

Inkaderen: Elk jaar op 2 februari is het World Wetlands Day. Deze datum is gekozen, omdat op 2 februari 1971 de conventie getekend is in Ramsar, Iran. RAMSAR is gesticht om het publiek bewust te maken van de belangrijkheid en voordelen van de waterrijke gebieden.-.

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) levert ook zijn bijdrage om de bewustwording voor het verantwoord gebruik van water te stimuleren bijvoorbeeld door het financiëren van projecten. Ook Antoon de Winter van de Milieu Inspectie Nickerie benadrukt het belang van Wereld Wetlands Day. “Alles leeft van en met water”, benadrukt hij. Hij ziet graag meer waterbronnen aangeboord,zodat er meer gezond drinkwater voor een ieder beschikbaar komt.”.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

03 -02 -2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics