Nickerie.Net, maandag 09 februari 2009


Meer Imeao-scholieren betrokken bij fraude

Filia Enser, 09/02/2009

Paramaribo - Niet twee, maar vier scholieren zijn in verband met de fraude die op het middag-Imeao is ontdekt, door de politie verhoord; drie uit de pré- en één uit de examenklas. Bij alle vier is er repetitiewerk bij huisonderzoek aangetroffen, zegt Kenneth MacDonald, waarnemend hoofd op het Bureau Voortgezet Onderwijs (BVO).

Eén van de vier scholieren komt uit Nickerie waar er ook een afdeling van het Imeao is. Vanaf de fraude vorige maand op het middag-Imeao werd ontdekt, is de scholieren de toegang tot de school ontzegd. De fraude kwam aan het licht toen de repetitieronde van het middag-Imeao al was afgerond. Die ronde blijft van kracht, maar de cijfers van de verdachten zijn hangende het onderzoek aangehouden. Leerkrachten waren bij het corrigeren alert. Het is de betrokken scholieren gelukt om voor 100 procent, letterlijk, het correctiemodel op te kunnen schrijven.

Volgens MacDonald is er op het avond-Imeao geen fraude geconstateerd. De derdejaarscholieren van het middag-, avond- en dag-Imeao Nickerie maken hetzelfde repetitiewerk. Door de leiding van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling is besloten dat er ander werk moet worden opgesteld. Over uiterlijk twee weken moeten de repetities worden gemaakt, zegt MacDonald. Dit betekent extra werk voor de leerkrachten.

MacDonald stelt dat hij voor het eerst fraude op zo een grote schaal meemaakt. De juridische afdeling van het Minov verleent medewerking aan het Parket bij het opstellen van het eindrapport. Daarna neemt de leiding een definitief besluit over deze kwestie. “We willen deze kwestie zo gauw mogelijk afronden”, benadrukt MacDonald. De economiedocent die het werk aan de twee scholieren heeft verstrekt, is nog steeds achter slot en grendel.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

07 -02 -2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics