Nickerie.Net, dinsdag 10 februari 2009


Plos tekent contract ter bescherming kustgebied  
Geplaatst: 10/02/2009

Nickerie -  Minister Ric van Ravenswaay van het ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking (Plos) heeft namens de Surinaamse overheid het contract voor het project Integrated Coastal Zone Management (ICZM) Plan Suriname ondertekend. Dit contract is getekend met Ingenieursbureau Lievense uit Nederland. Bureau Lievense zal ten behoeve van het ICZM Plan de mate waarin de kuststrook blootgesteld is aan de gevaren, waaronder vervuiling, overbevolking, klimaatsverandering, roofbouw etc., bestuderen en aan de hand van de bevindingen aanbevelingen doen voor bescherming van de kwetsbare gebieden, duurzame gebruik van de bodem en behoud van natuurlijke hulpbronnen. Het ICZM Plan kijkt ook naar de eventuele invloeden van de infrastructurele projecten en stedelijke uitbreiding op de sociaal maatschappelijke omgeving.

Een ander onderdeel van het plan, genaamd Legal en Institutional Reforms, heeft als doel de huidige wettelijke en institutionele structuren onder de loep te nemen en voorstellen te doen voor hervormingen. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende ministeries, het maatschappelijk veld en de private sector zal het project begeleiden. Met de uitvoering van het ICZM Plan zal een bijdrage worden geleverd aan de implementatie van de doelstelling van het MOP op het gebied van milieumanagement, regionale ontwikkeling en ontwikkeling van het kustgebied. Het totale budget voor dit project is geraamd op US$ 640.000 en wordt door de Inter-American Development Bank (IDB) gefinancierd. Voor de totstandkoming van het plan zijn 12 maanden uitgetrokken.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

10 -02 -2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics