Nickerie.Net, donderdag 12 februari 2009


Coördinator LVV Regio West: 'Geen sprake van tekort irrigatiewater Nickerie'

Beta Debidien, 12/02/2009

NIEUW-NICKERIE - “Er is helemaal geen sprake van een tekort aan irrigatiewater in de rijstsector in Nickerie. Er is zelfs een overschot aan water in de Nannizwamp, waarbij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) Regio West genoodzaakt is water uit de zwamp te spillen”.

Dit zegt Jagnandan Ganpat, coördinator van LVV Regio West. Volgens hem was er in Nickerie de afgelopen dagen wel sprake van een probleem bij de verdeling van het irrigatiewater dat wordt geregeld door het pompgemaal in de Clarapolder. Via dit kanaal vindt de bevloeiing plaats van de landbouwarealen die ten westen van het district liggen.

“Wij hebben helemaal niet gemerkt dat er sprake was van een tekort aan water in onze polder”, zegt Adhin, een landbouwer in de Corantijnpolder. Hij krijgt ook water geleverd via bedoeld pompgemaal, maar dat vindt plaats volgens een beurtensysteem. “Vorige week is het water geleverd aan de boeren in de van Drimmelenpolder en deze week zijn wij aan de beurt, zo simpel is het”, stelt Adin.

Ganpat zegt dat vanaf de bouw van het nieuw pompgemaal in de Clarapolder enkele jaren terug, de aanvoercapaciteit ook is verminderd. Hierdoor kunnen niet alle polders tegelijkertijd voorzien worden van water. “Afgelopen weekeind hebben we een situatie gehad in de Westelijke Polder, waarbij boeren van de diverse polders tegelijkertijd hun arealen wilden bevloeien, omdat hun gewassen aan bemesting toe zijn. Dat betekent dat het gebruik van het water ook toenam, waardoor bevloeien van de arealen via de zwartekracht onmogelijk was”, legt de LVV-functionaris uit. Om de situatie te normaliseren heeft LVV de pompen bij het gemaal in werking gesteld.

Ganpat benadrukt dat het peil in de Nannizwamp op een redelijk niveau is en er geen reden is tot paniek. Hij zegt dat de overheid met name het ministerie van Openbare Werken onlangs het Surinamekanaal heeft opgeschoond, waardoor het water van het achtergelegen deel van de Nanizwamp makkelijk naar het Naniverdeelwerk stroomt en vervolgens zijn weg vindt naar de rijstarealen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

12-02-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics