Nickerie.Net, maandag 02 maart 2009


King moet zich publiekelijk verontschuldigen aan minister Santokhi
Geplaatst: 28/02/2009

Paramaribo -  De rechter in kort geding, mr. Alida Johanns, heeft gisteren vonnis gewezen in de zaak welke de minister van Justitie en Politie, dan wel het ministerie van Justitie en Politie, aanhangig had gemaakt tegen de immigratiejurist Frank King. De rechter in kort geding veroordeelt King om binnen twee dagen na betekening van het vonnis via Radio Nederland Wereldomroep (RNW) en de dagbladen Dagblad Suriname en De West op dezelfde en met dezelfde opmaak als het geïncrimineerde bericht te publiceren in voormelde dagbladen bij wege van advertentie en op kosten van de heer King.

Het te publiceren bericht luidt: ‘Ik, Frank King, maak bekend dat de berichtgeving in de editie van woensdag 31 december 2008 in Dagblad Suriname onder de kop ‘Etnische zuivering Surinaamse Justitie’ en verschenen in de editie van 29 december van dagblad De West onder dezelfde kop, in strijd met de waarheid is. Door haar inhoud is bedoelde berichtgeving bovendien beledigend en onnodig krenkend ten aan zien van de staat Suriname, alsmede de heer Chandrikapersad Santokhi. “Ik Frank King corrigeer hierbij voormeldde berichtgeving en biedt de staat Suriname en de heer Chandrikapersad Santokhi mijn verontschuldigingen aan.’

Voorts beveelt de rechter in kort geding de immigratiejurist King zich in de toekomst te onthouden van gedragingen welke de eer, goede naam, maatschappelijke reputatie en integriteit van de staat en de heer Santokhi in persoon aantasten. Mocht King het vermelde afzonderlijke bevel niet nakomen aan de staat en de heer Santokhi, dan moet hij een dwangsom betalen van SRD 1000 per dag, het bedrag van SRD 100.000 niet overschrijdend. De minister had een bedrag van SRD 100.000 per dag gevorderd als dwangsom. Dit gevorderd bedrag is door de rechter verminderd.


Widjai Ganesh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

28-02-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics