Nickerie.Net, dinsdag 10 maart 2009


Holi-Phagwa, een dag van uitbundig plezier
Geplaatst: 10/03/2009

Paramaribo /Nickerie -  Holi-Phagwa of Phagwa is een Hindoefeest dat jaarlijks rond de maand maart gevierd wordt en in feite een combinatie is van een lentefeest, een feest van de overwinning van het goede op het kwade en een nieuwjaarsfeest. Volgens de Hindoekalender wordt dit feest op de dag na de volle maan van de maand Phaalguna gevierd. Naar deze maand is dit feest ook genoemd, Phagua/Phagwa. Op de dag van de volle maan vindt Holikadahan plaats. Het Holifeest kenmerkt zich door dans, zang, versnaperingen en het strooien met gekleurd poeder, parfum (goellaal) en gekleurd water (abier). Het gebruiken van viezigheid hoort er niet bij.

Binnen de jaargetijden van de Hindoes worden de voorbereidingen van de Holi gestart op de dag van Vasantpanchami, de vijfde dag van het jaargetij Basant in de maand Phaalguna. Dit is meestal een maand voor de viering van het feest. Op de dag van Vasantpanchami wordt een stek van de Rearh-plant (ricinus/ castorolie) op een vaste locatie geplant. Hierbij wordt er gebeden en worden er offerandes gebracht door de Pandit (priester) met als doel voorspoed te verwerven voor de gelovigen en de Hindoegemeente. De hele maand wordt door de volksgemeente droog en brandbaar plantaardig materiaal verzameld voor de Holika (bouwsel van palmbladeren, takken, stengels en droog hout). Voorafgaand aan het Holi houden Hindoes tijdens de volle maan op de laatste dag van Phaalguna een ceremonie, Holikadahan, waarbij ze symbolisch Holika, het kwade (een verdrijving, uitbanning van het kwaad in de vorm van dwalingen, kwade gedachten en gewoonten) verbranden. Na de offerande, die wordt verricht door een pandit, wordt het plantje (symbool van het goede) verwijderd van de brandstapel. Het kwade, (gesymboliseerd door de Holika) wordt vernietigd door het in brand te steken. Dit vindt vandaag plaats in verschillende buurten.

Na de Holikaverbranding worden de mensen alvast in de sfeer van feesten gebracht. Meestal wordt er tot laat in de ochtend gefeest en gedanst op de tonen van muziekformaties. Ook vinden er diverse culturele optredens plaats. De ceremonie Holikadahan houdt gebed (pooja) en het zingen van stichtelijke en Holi-liederen(chautal, hori, oelahra, belwara, jhoemar, baiswara, ledj, rasia, bhartal, dhamari, chahaka, tjaitre, kabier en jogira) in. Zingend maakt men rondgangen om de brandstapel als teken van de overwinning van het goede en de vernietiging van de kwade macht. Het zingen gaat door totdat de Holika helemaal uitgebrand is.

In de Hindoejaartelling is de dag na de Holikadahan de start van de maanmaand Chaitra en tevens nieuwjaar. Holi, het strooien met gekleurd poeder/water, begint nadat de as van de Holika is afgekoeld en de pandit de ochtenddienst heeft uitgevoerd. Hierbij worden na een gebed en het uitspreken van een zegenwens voor geluk en welzijn van de gemeenschap in het nieuwe jaar, de aanwezigen getooid met een geluksteken (tilak), een eerste stip op het voorhoofd met het as van de Holika. De as, vibhuti, dhoer, raakhi, van de Holika wordt door de Hindoegemeenschap als heilig beschouwd, daar het is ontdaan van het kwaad en symboliek is van Shiva. Hierna start het gekleurde feest van het voorjaar. Tot laat in de nacht wordt er uitbundig gefeest, gegeten, gedronken en gezongen door jong en oud samen met familieleden, vrienden en kennissen. Het is immers een volksfeest. Men besprenkelt elkaar met verschillende geuren (parfum en reukwater) en bepoedert elkaar in verschillende kleuren en begiet elkaar met gekleurd water. Dit is dan ook het symboliseren van de in bloei staande natuur, maar dan bij de mens.

Men wenst elkaar bij dit feest "Subh Holi!" toe, wat zoveel wil zeggen als 'Gelukkig Nieuwjaar!'. De Hindoejaartelling is daarbij anders: met het inluiden van Holi in 2009 viert de hindoe het begin van het Hindoejaar 2066. De Phagwa-viering vindt morgen plaats. De viering wordt op de dag van ‘Boerhwa Mangar’, dat is op dinsdag 17 maart, afgesloten.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

10-03-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics