Nickerie.Net, maandag 16 maart 2009


3 miljoen euro nodig voor renovatie Wakay-pompgemaal

Beta Debidien, 16/03/2009

NIEUW NICKERIE - Voor de volledige renovatie van het Wakay-pompgemaal in Nickerie is drie miljoen euro nodig. Dit blijkt uit een verslag van het Nederlandse bedrijf Bosman Watermanagement dat in opdracht van het ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking (Plos) onlangs een inspectie verrichtte bij het pompgemaal.

Het gemaal is na jaren onderhoudsachterstanden nu dringend aan revisie toe. Onder meer moeten dieselmotoren, tandwielkasten, pompen, afsluiters en terugslagkleppen worden vervangen. Richenell Small, secretaris van het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijn Project (OW MCP), zegt dat het waterschap in nauw contact met de ministeries van Plos en Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), zich dit jaar zal inzetten om financiering voor de noodzakelijke revisie te vinden. Plos-minister Rick van Ravenswaay heeft bij zijn recente bezoek aan Nickerie gezegd mogelijkheden te bekijken hoe fondsen voor dit project beschikbaar te stellen.

Het pompgemaal te Wakay is na dertig jaren toe aan een grote onderhoudsbeurt. Hiervoor is ruim drie miljoen euro nodig. Plos gaat op zoek naar fondsen.-. dWT foto / Beta Debidien

Het aanvoeren van irrigatiewater vanuit Wakay naar de rijstvelden in Nickerie blijft een van de belangrijke taken van het OW MCP. In de afgelopen seizoenen is het erin geslaagd de pompen en motoren van Wakay in redelijk functionele staat te houden, waardoor zonder al te veel problemen geļrrigeerd kon worden. Het MCP-project is eind jaren zeventig opgezet voor het veiligstellen van twee rijstoogsten per jaar in bestaande polders en het aanleggen van nieuwe polders ten behoeve van boeren die door sanering hun land zouden moeten verlaten.

Om deze doelstellingen te realiseren is toen te Wakay aan de Corantijnrivier een pompstation met een pompcapaciteit van dertig kubieke meter per seconde aangelegd, samen met het 66 kilometer lange Corantijnkanaal om het opgepompte water te transporteren naar de noordelijker gelegen rijstgebieden.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

16-03-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics