Nickerie.Net, vrijdag 20 maart 2009


Cellulairs het meest gekochte duurzame goed
Geplaatst: 18/03/2009

Paramaribo -  Uit de resultaten voortvloeiende uit het onderzoek, waarbij gelet wordt op het aantal geselecteerde gekochte duurzame goederen per domein, blijkt dat in Paramaribo/Wanica mobiele telefoons het meest worden aangeschaft en wel met 199 aankopen. Deze reeks wordt aangevuld met aankopen van woonkamermeubilair en wasmachines met elk 116 aankopen en televisies en koelkasten met 98 om 94 aankopen. In het district Nickerie zijn mobiele telefoons eveneens het meest aangeschaft en wel met 28 aankopen, gevolgd door televisies en woonkamermeubilair met respectievelijk 20 en 19 aankopen.

In Coronie / Saramacca zijn mobiele telefoons ook het meest aangeschaft met 17 aankopen, gevolgd door uurwerken en auto’s met respectievelijk 13 om 9 aankopen. In Commewijne zijn mobiele telefoons eveneens het meest aangeschaft met 22 aankopen gevolgd door auto’s met 15 aankopen en fietsen en woonkamermeubilair met 11 aankopen elk. Dit kwam gisteren naar voren tijdens de gehouden presentatie van het laatste deel van de resultaten van het ‘Huishoudbudgetonderzoek 2007/2008’ Volume III door het Algemeen Bureau voor de Statistiek.

Een huishoudbudgetonderzoek (HBO) is een onderzoek uitgevoerd bij een representatieve steekproef van huishoudens om na te gaan welke aantallen van welke goederen en diensten op welke plaatsen worden gekocht en hoeveel ervoor wordt betaald. Het onderzoek is uitgevoerd in Paramaribo, Wanica, Nickerie, Coronie, Saramacca en Commewijne in de periode 17 september 2007 t/m 4 mei 2008.

Bij het budgetonderzoek 2007/2008 zijn door 2530 (uit 3324) responderende huishoudens (76.1% response) gedurende een periode van 7 tot 8 maanden (medio september 2007 tot begin mei 2008) meer dan 140.000 transacties verricht bij meer dan 9.000 verschillende meetpunten, waarbij circa 2.800 verschillende items zijn gekocht, met een gemiddelde waarde van meer dan SRD 1000 per maand. Het onderzoeksgebied bevat het grootste deel van de Surinaamse bevolking en wel blijkens Census-7, circa 82% van de huishoudens en 83% van de bevolking.

Volgens ABS-directeur drs. Iwan Sno, blijkt dat bij alle domeinen de groep ‘Voeding en niet-alcoholische dranken’ de grootste uitgaven had. Dit, wanneer gelet wordt op het percentage gemiddelde maandelijkse consumptieve huishouduitgaven naar hoofdgroep en domein. In Paramaribo/Wanica was dat 38.3%, in Nickerie 41.8%, in Coronie/ Saramacca 34.9% en in Commewijne 36.3%. Wordt er gelet op de hoogste maandelijkse uitgave dan vertonen de huishoudens in Paramaribo/Wanica de hoogste maandelijkse uitgaven, met een bedrag van SRD 1053.43 , gevolgd door de huishoudens in de districten Coronie / Saramacca met SRD 985.34 en dan de huishoudens in Commewijne en Nickerie met respectievelijk SRD 965.73 om SRD 736.59.

In de districten Paramaribo ,Wanica, Coronie, Saramacca, Nickerie en Commewijne beschikt meer dan 90% van de huishoudens over elektriciteit. Van al de voornoemde districten beschikt in het district Commewijne slechts 26.5% van de huishoudens over watervoorziening binnenshuis. Slechts 3.6 % beschikte over watervoorziening buitenshuis binnen een straal van 200 meter. De meeste huishoudens ( 68.1% ) hebben aangegeven andere watervoorziening te hebben, waarschijnlijk opvang van regenwater. Deze informatie is vervat in de publicatie getiteld ‘Huishoudbudgetonderzoek 2007/2008’ volume III, en is te verkrijgen bij het ABS.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

20-03-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics