Nickerie.Net, vrijdag 20 maart 2009


Moeilijke tijden voor onze kwetsbare economie
Geplaatst: 20/03/2009

Paramaribo -  Dat Suriname een heel fragiele economie kent, is één van de conclusies van de discussiebijeenkomst die woensdag werd gehouden in het Lala Rookh-gebouw. De discussieavond werd georganiseerd door de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (Akmos) en had tot doel de ondernemers in Suriname meer duidelijkheid te verschaffen inzake de stand van de Surinaamse economie heden ten dage. Shaam Binda, Akmos-voorzitter, zegt blij te zijn met deze discussieavond, te meer daar de monetaire autoriteiten in Suriname in alle talen zwijgen over de economische situatie in dit land.

Op de avond werd duidelijk dat de Surinaamse economie heel kwetsbaar is en in de toekomst voor grotere problemen zal komen te staan. Dit, omdat er niet geïnvesteerd is in het inkomstenaspect van de economie. Indien zoals voorspeld de grootste inkomstendragers, bauxiet- en aluinaarde-industrie, weg komen te vallen, zal Suriname het alleen moeten doen met de inkomsten voortvloeiende uit de aardolie en goudsector. Hetgeen betekent dat de inkomsten sterker zullen verminderen.

Wat er in Suriname moet gebeuren, is dat er een transparant beleid moet komen waarbij de regeringsleiders van een bepaald vereist niveau de ontwikkeling ter hand nemen. Gelet op de komende verkiezingen is een toename in de vraag naar US-dollars te verwachten. Ook het aspect van de kapitaalvlucht naar het buitenland door de vele buitenlandse investeerders is op deze avond naar voren gekomen. Al met al kan geconcludeerd worden dat Suriname nog veel werk aan de winkel heeft, wil zij overstappen naar een gezonde economische situatie.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

20-03-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics