Nickerie.Net, woensdag 01 april 2009


Stichting aast opnieuw op grond

01/04/2009

NIEUW-NICKERIE - Opnieuw heeft een stichting zich aangemeld voor het verkrijgen van een stuk domeingrond. Dit keer gaar het om een stuk land achter het terrein van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) in Nickerie, waarvoor onder meer Stichting Awara een aanvraag heeft ingediend.

“Het terrein achter SMW behoort nog steeds aan de Staat,” zegt minister Michael Jong Tjien Fa minister van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) in gesprek met dWT. Over de aanvraag van Awara is nog niet beslist. Uitspraken van parlementariër Rashied Doekhie dat het stuk terrein reeds zou zijn toegewezen aan stichting Awara, ontkent de minister met klem. Awara is een private stichting en heeft ook het recht grond aan te vragen, redeneert Jong Tjien Fa. Of de aanvraag daadwerkelijk zal worden gehonoreerd en/of de stichting gelieerd is aan partijleden van de Pertjajah Luhur (PL), wil de bewindsman echter niet zeggen.

Hij houdt het erop dat het algemeen belang voorkeur geniet bij het nemen van een beslissing. Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft namelijk al aangegeven de grond nodig te hebben voor uitbreiding van de SWM-activiteiten in het district. Jong Tjien Fa beweert dat hij reeds gesprekken heeft gevoerd met collega Gregory Rusland van NH. Onder meer moest uit dit gesprek duidelijk worden hoeveel grond nodig is voor de uitbreidingsactiviteiten. Rusland zou echter nog niet zo ver zijn om daarover uitspraken te doen, waardoor andere aanvragen, in dit specifiek geval, volgens Jong Tjien Fa zijn aangehouden.

Als NH eenmaal uitsluitsel heeft gegeven zal het stuk terrein achter SWM-Nickerie aan hen worden overgedragen. “Indien er delen overblijven zal dat op grond van gunstige adviezen door de districtscommissaris en grondinspectie verdeeld worden onder de aanvragers”, legt Jong Tjien Fa uit. Hij benadrukt dat iedereen en elke stichting het recht heeft om een stuk grond aan te vragen, maar dat gronden die geregistreerd zijn voor het algemeen belang, niet worden uitgegeven aan de gemeenschap.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

01-04-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics