Nickerie.Net, maandag 06 april 2009


Nickerie geÔnformeerd door Fiso-deskundigen

Geplaatst: 06/04/2009

Nickerie -  Fiso-voorzitter Jeffrey Joemmanbaks die in het afgelopen weekend in Nickerie vertoefde, heeft in een interview aangegeven dat er behoorlijk veel behoefte bestaat aan informatie over de reeds tot uitvoering gebrachte Fiso beloningsstructuur. Joemmanbaks zegt dat er nog haken en ogen kleven aan het systeem. Hij onderkent dat mensen hier en daar achteruit zijn gegaan in salaris en weer anderen een flinke sprong hebben gemaakt in het systeem. Joemmanbaks geeft aan dat er naar mogelijkheden gekeken zal worden om meer infosessies in Nickerie te organiseren. Hij zegt dit te zullen bespreken met de leiding van het district, zodat het volk meer te weten kan komen over Fiso.

Volgens de Fiso-voorzitter zijn er zwakke schakels binnen de overheidsadministratie, waardoor o.a. functies van mensen niet goed en duidelijk zijn beschreven. Momenteel is volgens hem Binnenlandse Zaken druk in het veld zaken recht te krijgen. Echter is dit volgens Joemmanbaks geen gemakkelijke taak, daar het ambtenarenbestand enorm groot is. Voorts gaf de Fiso-expert aan dat er bij veranderingen ook nog een presidentiŽle resolutie moet komen via de RvM.

Joemmanbaks stelde verder dat mensen steeds de negatieve kanten van het systeem bespreken, maar dat Fiso ook haar positieve kanten kent. Zo kan uit het databestand statistische informatie gehaald worden. Als voorbeeld haalde hij aan dat nagegaan kan worden hoeveel vrouwen en mannen zitten in het ambtenarenapparaat, wat hun leeftijden zijn en wat hun vooropleidingen zijn. Van hieruit is het ook mogelijk om het personeelsbeleid verder te professionaliseren en waarnodig aan te scherpen. Joemmanbaks zei dat mensen met mekaar om de tafel moeten om problemen bespreekbaar te maken voordat zij stakingen uitlokken. Tijdens de Fiso infoavond in het districtszaal, hebben diensthoofden van de verschillende overheidsdepartementen en andere belangstellenden meer informatie over Fiso ontvangen.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

06-04-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics