Nickerie.Net, vrijdag 17 april 2009


FISO brengt onevenwichtigheden in overheidsstructuur aan het licht

Richenel Small

 

Paramaribo – FISO (Functie informatiesysteem Overheid) blijkt meer voordelen op te leveren dan aanvankelijk werd gedacht. Dit zegt Jeffery Joemmanbaks in een interview met TIMES. “Nu zijn de functies bij de overheid beschreven en gewaardeerd, men weet dus wat in een functie te doen.” Beoordelingen zijn volgens hem dus ook mogelijk.  Joemmanbaks die zich al geruime tijd intensief heeft beziggehouden met FISO geeft aan dat de hele rangordening van functies mogelijk is op basis van gewichten van functies/functiewaardering. De formaties kunnen nu beter worden opgezet. De aantrekking van mensen kan gerichter want er zijn functievereisten. Verder zijn ook loopbaanplanning en groei zijn aan te geven.

 

Er wordt momenteel gefocust op negatieve zaken die al besloten liggen in de verkeerde toepassing van bestaande regels.

 “Nu komen echter aan het licht:

 

Fouten die gemaakt zijn, zullen spoedig worden rechtgetrokken. Vanwege de administratieve handelingen die door CEBUMA moeten plaatsvinden is het niet verwachtbaar dat eind april alles zal zijn rechtgetrokken, maar daarna moet veel in place zijn.

 

Joemmanbaks onthult dat in december van het vorige jaar met diverse vakorganisaties is afgesproken dat zij moesten aangeven of de implementatie door moest gaan of niet. Zij hebben schriftelijk in een memorandum van het collectief -bestaande uit de CLO, BVL, FOLS, Politiebond, Brandweer- aangegeven dat de overheid kan uitvoeren en dat in een na-traject over onvolkomenheden zullen worden besproken. Die onvolkomenheden moesten wel voor de implementatie worden geïdentificeerd, de oplossingen konden daarna volgen.

 

Hoewel de Douanebond deel uitmaakte van het collectief, had die niet getekend. Volgens een deer voorzitter was dit geen probleem. De grote bonden, die de meeste landsdienaren vertegenwoordigen, hebben de gelegenheid gehad om aan de regering aan te geven niet door te gaan met de uitvoering. Echter wou niemand de verantwoordelijkheid op zich nemen om aan ambtenaren uit te leggen waarom zij in vele gevallen niet vele honderden guldens er bij zouden krijgen omdat FISO niet door zou gaan.

 

Het probleem is waarschijnlijk dat zij moeilijk aan geledingen die wel altijd hebben geparticipeerd en waarvan de zaken verder wel correct zijn konden uitleggen dat FISO niet goed is. Joemmanbaks herhaalt eerdere uitspraken die ook al door de minister Maurits Hassankhan van Binnenlandse Zaken zijn gedaan, dat landsdienaren in hun bruto bezoldiging niet achteruitgaan ook als er toelagen worden geïncorporeerd, mag men in het bedrag van de toelagen in bruto niet achteruitgaan. Over netto wordt niet gesproken, omdat nooit in netto is afgesproken met bonden.  “Dan nog zegt de regering dat ingeval er sprake is van een achteruitgang in netto, dat wij dat wel willen bekijken en afhankelijk van de reden met het ministerie van Financiën nagaan hoe dat op te lossen. Als er een andere belastingdruk/heffing moet volgen dan zal dat middels wet moeten geschieden.”  In januari 2008 blijkt dat er al inpassingen op de ministeries in januari zijn geschied en dat toen verzuimd is de geconstateerde manco's aan te pakken.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

17 -04 -2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics