Nickerie.Net, donderdag 07 mei 2009


Nieuw bestuur Arya Dewaker Nickerie heeft veel in petto
Geplaatst: 07/05/2009

Nickerie -  Tijdens een onlangs gehouden alv conform de statuten en het huishoudelijk reglement, is na een verkiezing, een nieuw bestuur gekozen bij de vereniging Arya Dewaker. Het bestuur onder leiding van Sroetikant Badri is bij acclamatie gekozen. Hun zittingperiode loopt tot en met 2012. Mevrouw Aartie Premchand en drs. Soenildath Adhin behoren samen met de voorzitter tot het dagelijks bestuur van de vereniging Arya Dewaker Nickerie. Er wordt momenteel gewerkt aan een reeks van projecten. Zo wordt bekeken hoe leden te stimuleren om actiever te worden. Ook buurtbewoners zullen meer betrokken worden. Er is volgens Adhin al een start gemaakt met het verzorgen van yogatrainingen. Verder is er ook een activiteit in voorbereiding waarbij op Moederdag, aan behoeftige moeders een aantal voedselpakketten zal worden uitgedeeld.

De vereniging Arya Dewaker heeft nog in de pijplijn om een ICT lokaal op te zetten waar er op vakkundige wijze computerlessen zullen worden onderwezen aan buurtbewoners en andere belangstellenden. Het bestuur werkt er ook aan om een kookcursus Vegetarische Schotels te draaien, alsook muzieklessen. De traditionele Hindi lessen vinden normaal voortgang zegt Adhin. Qua recreatie heeft het bestuur ook in gedachten om wat sportfaciliteiten op te zetten voor de jongeren van de buurt. Recreatie is naar zeggen van Adhin van belang bij de vorming van de jeugd. Een speciale ruimte zal zeker komen meent hij.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

06-05-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics