Nickerie.Net, woensdag 10 juni 2009


Belangengroep Surland-arbeiders bij dc Shankar   

Geplaatst: 10/06/2009

Nickerie -  Gistermorgen heeft een groep personen, verenigd in de belangenbehartigingsgroep van Surland-arbeiders, zich begeven op de stoep van dc Bhagwatpersad Shankar. De oud-werknemers zijn de situatie binnen de SBBS beu en vinden dat zij niet de nodige aandacht krijgen vanuit de zijde van de SBBS. Harrypersad Autar zegt dat zij een petitie hebben ingediend bij de dc voor pensioenuitkeringen en een afvloeiingsregeling voor Surland-arbeiders.

Zo hebben zij onder de aandacht gebracht dat arbeiders onder zeer bizarre omstandigheden hebben moeten arbeiden vanwege de bijzondere omstandigheden die er waren in de periode april 2002. Autar, die oud-vakbondsman is geweest binnen het bacovebedrijf, zei verder dat met de sluiting van het bedrijf destijds duizenden gezinnen van de ene op de andere dag brodeloos zijn gemaakt. Het was zo erg dat enkelen zelfs over zijn gegaan tot het plegen van zelfmoord, omdat zij het leed van hun gezinnen niet meer konden verdragen.

Wat de ex-arbeiders van Surland ook nog dwars zit is het feit dat recentelijk een groot geldsbedrag is gestolen uit de brandkas van het bedrijf. Sewsankar Bhondoe die jarenlang opzichter is geweest in het bedrijf en de ontwikkeling van het bedrijf heeft gekend, is niet te spreken dat er wordt gestolen en vaak niemand wordt gegrepen. Hij zegt toch nog positief gestemd te zijn dat eindelijk mensen in deze kwestie zijn opgepakt. Hij sluit evenwel niet uit dat er nog meerdere mensen zullen volgen. Hij gaf aan dat met de indiening van de petitie er speciale aandacht van de dc wordt gevraagd voor hetgeen zich afspeelt in het bedrijf.

De ex-opzichter zegt ook dat een van de aangehoudenen over tal van auto’s beschikt die nu in zijn garage staan.
Autar zegt dat als na twee weken er vanuit regeringszijde niks uit de bus komt, zij weer op straat zullen komen. Diefstallen binnen het bedrijf gepleegd door insiders, is niet iets van nu. Dit geschiedt allang en hierdoor kunnen bepaalde mensen letterlijk in weelde leven, maar dan ten koste van hardwerkende veldarbeiders. Parlementariër Soedeshchand Jairam heeft in het kort aangegeven dat de politie haar werk moet doen en dat hij vanuit een afstand de zaak nauwlettend blijft volgen. Boze en wanhopige ex-arbeiders zeggen te hopen dat de rovers van het geldsbedrag hun verdiende straffen krijgen.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

10-06-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics