Nickerie.Net, maandag 22 juni 2009


Imeao Nickerie gestart met eindexamens

Geplaatst: 22/06/2009

Nickerie - In het district Nickerie zijn 49 studenten van het Imeao vrijdagmiddag van start gegaan met de eindexamens. Het examen wordt genomen op het scholencomplex van Imeao/Kweekschool. Het Imeao, welke drie jaren terug van start is gegaan, zal heel gauw zijn eerste geslaagden leveren aan de gemeenschap. Onderdirecteur Shalinie Nankoe zei desgevraagd dat de school met bijkans 100 studenten van start ging en dat heden ten dage dit aantal is gegroeid tot 229 studenten. In een gesprek gaven enkele studenten aan dat zij zich maximaal zullen inzetten om de eindstreep te halen om zo deel uit te maken van de groep ‘eerstgeslaagden’ van deze school.

Vanwege de afgelopen stakingen, zegt Nankhoe dat zowel de docenten als de studenten zich enorm hebben ingezet om de achterstanden in te halen. Voor enkele van de examenkandidaten was het erg zwaar om de stof te verwerken binnen korte tijd, maar door extra inzet is het hen wel gelukt. Zelf verwacht Nankoe dat de eindresultaten niet teleurstellend zullen zijn, gelet op de cijfers van de schoolonderzoeken. Van de 49 Imeao-examenkandidaten zijn 18 van het mannelijk geslacht, terwijl 31 vrouw zijn. De animo om te studeren op het Imeao is groot bij scholieren van de verschillende Mulo-scholen. Voor velen is het ook een mogelijkheid om in Nickerie te blijven studeren en zo hun ouders en/of verzorgers kosten te helpen besparen. Het examen is gestart met het vakonderdeel Nederlands.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

22-06-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics