Nickerie.Net, maandag 22 juni 2009


Media moeten aanstootgevende producties weigeren

Isaak Poetisi, 20/06/2009

Paramaribo - Mediahuizen moeten weigeren aanstootgevende reclames, videocilps en liederen aan te nemen. Volgens Mediaboard-voorzitter Karin Refos kan de branche op deze manier helpen de verontrustende trend van kindermisbruik te beteugelen. Seksueel misbruik neemt dramatisch toe, wat voor Refos aanleiding is een dringend verzoek te doen om wijziging te brengen in de manier waarop kinderen in de media worden gepresenteerd. De board is daarom bereid de discussie met de media te continueren. Cijfers van het Korps Politie Suriname KPS laten een drastische verhoging te zien van seksueel misbruik van kinderen. Waren dat er in 1996 nog 118, in 2008 bereikte dat een piek van 298.

De leeftijden van de jongens en meisjes, die slachtoffers werden variëren van drie maanden tot negen jaar. De daders komen uit de directe familiekring van de slachtoffers en variëren tussen 4 en 76 jaar. Ook in oppastehuizen zijn er slachtoffers gevallen. Hoewel gevallen van incest even verfoeilijk zijn als overig seksueel misbruik, geven de cijfers het beeld van respectievelijk 46 om 158 in 2004. Het afgelopen jaar was het 25 om 120 tot medio juli. Dit bleek gisteren in Hotel Krasnapolsky tijdens een mediasessie van de Mediaboard voor Kinderrechten. De grote mediacampagne die de board van 1996 tot 2004 heeft gehouden, heeft volgens Refos vruchten afgeworpen, omdat meer mensen ertoe overgaan om aangifte te doen. Ook zijn trainingen verzorgd aan de media. Refos vind het jammerdat de totstandkoming van kinderrechten traag verloopt, hoewel het ministerie van Sociale Zaken al concrete stappen in die richting heeft gezet.

Een bezorgde voorzitter Karin Refos met secretaris Gloria Lie Kwie Sjoe -Wong Swie San van de Mediaboard voor Kinderrechten bij de presentatie van de zorgwekkende cijfers over seksueel kindermisbruik.-dWT foto/ Stefano Tull.

Vorig jaar vond de lancering plaats van de bewustwordingscampagne 'Kinderen zichtbaar veilig'. Het project wordt gefinancierd door het Unicef, het kinder- en onderwijsfonds van de Verenigde Naties. De achterliggende gedachte is dat kinderen waar ze zich ook bevinden zichtbaar moeten zijn. Refos geeft aan dat internationaal alle ruimten waar kinderen komen zichtbaar moeten zijn. De ouders en de gehele gemeenschap moeten in dit verband bewust worden gemaakt. Bescherming door wetgeving is ook van eminent belang.

"We gaan voor een positieve aanpak", zegt Gloria Lie Kwie Sjoe-Wong Swie San, fungerend board-secretaris. Lie Kwie Sjoe vraagt om meer vriendelijke kinderproducties. Ze verwijst naar de ‘Adriaan Thurnim for children award’, waarmee dit jaar een aanvang wordt gemaakt op 20 november in verband met de Dag van de Internationale Kinderrechten. De beste media-producties die te maken hebben met kinderen worden dan gewaardeerd. Refos onderstreept tot slot de educatieve rol van de media in dit totale proces.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

22-06-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics