Nickerie.Net, dinsdag 30 juni 2009


Drugsmarkt krimpt - Coca´ne overschot in Suriname

Ivan Cairo, 29/06/2009

De wereldmarkt voor coca´ne, hero´ne en marihuana krimpt in of is stabiel gebleven, maar productie en gebruik van synthetische drugs in ontwikkelingslanden neemt schrikbarend toe. Zo blijkt uit het 314 pagina's tellend Wereld Drugsrapport 2009 van de Verenigde Naties, dat eind vorige week is uitgekomen. Ondertussen doet zich een trend in Suriname voor, waarbij coca´ne zich in het land ophoopt en steeds meer verkooppunten in woonwijken opduiken. Hierdoor is deze drug makkelijker verkrijgbaar en vaak haast tegen een weggeefprijs. De omvang van dit probleem is nog onvoldoende in kaart gebracht, maar baart de regering wel zorgen. Alvast worden daarom maatregelen genomen om dit fenomeen de kop in te drukken.

Justitieminister Chandrikapersad Santokhi erkent desgevraagd dat dit probleem voor excessen zoals overlast van druggebruikers en verslaafden zorgt. Ook zou het geweld en andere vormen van criminaliteit in de hand werken. Hij geeft aan dat de afgelopen vier jaar de top-10 criminele organisaties die zich bezighielden met grootschalige drugssmokkel zijn ontmanteld. Er zullen nu daarom strategieŰn uitgezet moeten worden om de nieuwe top-10 aan te pakken. Dat er de afgelopen jaren geen grote drugslandingen hebben plaatsgevonden, heeft echter niet geleid tot een verminderde aanvoer in Suriname.

De coca´ne wordt nu gedropt in Guyana en wordt over de poreuze grenzen het land binnengebracht. Vanwege strengere controles op onder meer Zanderij, kan de drugs echter moeilijker worden geŰxporteerd, waardoor het hier langer blijft en zich ophoopt. Om de investering terug te verdienen stampen de drugspushers in de woonwijken kleine verkooppunten uit de grond. De politie heeft daarom de razzia's op bekende en opkomende drugshaarden opgevoerd. De daling van de drugsprijs vindt Santokhi een "gevaarlijke ontwikkeling", omdat grotere groepen het nu kunnen kopen. Tot en met februari dit jaar had de politie al 500 invallen gepleegd bij drugsverkooppunten.

Het VN-rapport geeft aan dat papaveraanplanten in Afghanistan, die 93 procent van de wereldproductie van opium leveren, in 2008 zijn gedaald met ruim 19 procent. Colombia dat de helft van de wereldcoca´neproductie voor zijn rekening neemt, zag een afname van 18 procent van coca-aanplanten en daalde de productie van coca´ne met een verbijsterende 28 procent in vergelijking met 2007. Wereldwijde cocaproductie bereikte het laagste niveau in vijf jaar: 845 ton. De productie in Peru en Bolivia is weliswaar gestegen.Volgens het rapport was marihuana opnieuw de meest geproduceerde en gebruikte drug wereldwijd. Nieuw verkregen data geeft voorts aan dat deze drug schadelijker is dan algemeen wordt verondersteld.

Wat betreft consumptie zijn de grootste afzetmarkten voor marihuana (Noord-Amerika, OceaniŰ, West-Europa), coca´ne (Noord-Amerika en delen van West-Europa) en opium (Zuidoost-AziŰ en West-Europa) stabiel gebleven of ingekrompen. Daarentegen constateert het VN-Bureau voor Drugs en Criminaliteit (UNODC) een toename van gebruik en productie van synthetische drugs in ontwikkelingslanden. Het VN-orgaan baseert zich weliswaar op gebrekkige data. Het gebruik van deze middelen, amphetamine, methamphetamine en ecstacy in ontwikkelde landen is stabiel gebleven. Wat vroeger in achterkamers werd geproduceerd is ondertussen getransformeerd tot big business, vooral in Zuidoost-AziŰ. Daar worden gigantische hoeveelheden methamphetamine tabletten, cristal meth en andere substantieven als Ketamine geproduceerd. Sommige EU-landen zijn nog steeds de belangrijkste leveramnciers van ecstacy en wordt Canada steeds meer een doorvoerland voor meth en ecstacy.

Volgens UNODC-chef Antonio Maria Costa vinden op de coca´nemarkt, die een jaaromzet heeft van 50 miljard US dollar "seismische verschuivingen" plaats. De puurheid van de verdovende middelen neemt af, de prijzen stijgen en het consumptiepatroon schommelt. Dit kan volgens hem een verklaring geven voor de schrikbarende toename van drugsgeweld in landen als Mexico. In Midden-Amerika bekampen kartels elkaar op leven en dood voor elke millimeter van de drugsmarkt.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

29-06-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright ę 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics