Nickerie.Net, maandag 29 juni 2009


Resultaat Ied Ul Adha project fase 1: Slachtlocaties moeten dringend aangepakt worden  
Geplaatst: 29/06/2009

Nickerie -  In het burgerinformatiecentrum van Nickerie is gisteren een seminar gehouden, om de resultaten van een onderzoek te presenteren, welke vorig jaar is gedaan tijdens het offerfeest Ied Ul Adha. Tijdens dit onderzoek hebben onderzoekers data verzameld over het slachten van stieren. Het accent van dit onderzoek lag op de bestudering van milieu, hygiŽne en veiligheid op slachtlocaties in o.a. Paramaribo en de districten Commewijne, Nickerie en Wanica.

Rudy Strijk, deken der districtscommissarissen, zei dat verantwoordelijkheid op slachtlocaties enorm van belang is en dat zeker de randvoorwaarden ook goed in acht genomen moeten worden. Uit het gepresenteerde onderzoeksresultaat is naar voren gekomen dat de slachting van de dieren niet al te diervriendelijk verloopt. Wat de voedselveiligheid betreft, is aangetoond dat van de 58 bezochte slachtlocaties, 21 een positief beeld vertoont, terwijl de overige 37 dringend aangepakt moeten worden. Verder is gebleken dat mensen niet veilig te werk gaan en zich niet storen aan de aspecten van milieu en hygiŽne.

Dokter E. Rozenblad, verbonden aan de Veterinaire Dienst van het ministerie van LVV, zei dat er gevaarlijke ziekten kunnen zijn bij de dieren die de dood als gevolg kunnen hebben. Maar, zei Rozenblad, dat het nog erger is dat bepaalde dierziekten ook overgebracht kunnen worden op de mens. Zo wordt er volgens hem steeds meer aandacht besteed aan animal welfare, waarbij het levend dier niet wordt mishandeld. Keuring van het vlees is ook zeker nodig, zegt Rozenblad. Er moet bewaakt worden dat de kwaliteit van het vlees niet omlaag gaat.

De minister van Volksgezondheid ad interim, Michel Felisi, die ook aanwezig was, benadrukte dat wij niet uit het oog moeten verliezen dat het leven op deze wereld aan veranderingen onderhevig is, die wij vaak genoeg ook niet in de hand hebben. Leven in een kleine en veilige gemeenschap bestaat er niet meer zegt hij, omdat ziekten overal de kop op kunnen steken. Felisi zei verder dat het ministerie van Volksgezondheid zich volledig schaart achter dit initiatief, waarbij getracht wordt om te komen tot een nationale standaard, waarbij men volgens strikte richtlijnen te werk gaat bij de slachting.

Uit het onderzoek is geconcludeerd dat slachtlocaties over het algemeen nog niet voldoen aan de gewenste kernwaarden. Gebleken is dat de ontwikkeling naar professionalisering van locatie, organisatie, menskracht en middelen verder moet worden ingezet. In werkgroepen is er verder gewerkt aan de verschillende aspecten. Aan dit goed bezochte seminar hebben verschillende vertegenwoordigers van de Nickeriaanse moslimwereld geparticipeerd.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

29-06-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics