Nickerie.Net, vrijdag 03 juli 2009


Ambassadeur Van Gool: ‘Relatie Suriname-Nederland wordt inniger’

30/06/2009

Paramaribo - “Iets wat erg veel waard is en erg veel betekent”. Zo ervaart scheidend ambassadeur van Nederland, Tanya van Gool, de onderscheiding die ze gisteren van de regering ontving. De diplomaat die na drie jaar haar standplaats Paramaribo verlaat, is door president Ronald Venetiaan benoemd tot Drager van het Groot Lint in de Ere-orde van de Palm.

Volgens Van Gool is de relatie tussen de twee landen dermate goed dat “we alleen maar heel hoopvol kunnen kijken naar de toekomst”. Suriname is een krachtig land met veel potentieel, ofschoon er nog veel moet gebeuren. Van Gool: “Het is een bijzondere eer, vooral als ambassadeur van Nederland, om door de regering van Suriname onderscheiden te worden”. Kort voor de decoratieceremonie was de ambassadeur nog op een congres over grondenrechten waar de rol van Nederland als koloniale heerser en tot nu toe in de nieuwe relatie met Suriname de revue passeerde.

Scheidend ambassadeur van Nederland, Tanya van Gool, in een geanimeerd gesprek met minister van Buitenlandese Zaaken, Lygia Kraag-Keteldijk gister in het presidentieel paleis. De diplomaat is voor haar verdiensten als ambassadeur door de regering benoemd tot Drager van het Groot Lint in de Ere-orde van de Palm, een van de hoogste nationale onderscheidingen van Suriname.-dWT foto / Stefano Tull.

“Dan word je weer teruggetrokken in de realiteit van wie wij hier zijn als Nederland, hoe wij hier gekomen zijn en hoe wij hier nog aanwezig zijn. En dat het juist dan de Nederlandse ambassadeur is die van de regering van Suriname, die het hele volk vertegenwoordigt, een onderscheiding krijgt. Iets wat erg veel waard is, en erg veel betekent”. Afscheid nemen gebeurt vaak in de diplomatieke dienst, zei een zichtbaar ontroerde Van Gool, maar afscheid nemen van een land waar ze “zo warm” is ontvangen door de regering en de bevolking “is extra moeilijk”. Volgens haar is mede door de openhartigheid waarmee zij en haar staf hier zijn ontvangen veel bereikt gedurende haar periode in Suriname.

In zijn toespraak stelde president Venetiaan, dat de ambassadeur zich gedurende haar verblijf hier “bijzonder” heeft ingezet om de banden van vriendschap en samenwerking tussen de twee landen te versterken. In de relatie spelen een groot aantal Nederlandse functionarissen en instituten een belangrijke rol, en wel op grond van de vele verdragen, protocollen en overeenkomsten tussen de twee staten. Met de restmiddelen uit het ontwikkelingsverdrag met Den Haag en andere fondsen is Van Gool er volgens Venetiaan in geslaagd de samenwerking verder invulling te geven. Zo zijn er projecten uitgevoerd in de gezondheidszorg, infrastructuur, archiefwezen, onderwijs, justitie, cultuur, drinkwatervoorziening en milieu.

Het staatshoofd memoreerde ook de arrangementen die mede door inspanning van Van Gool tot stand zijn gekomen, gericht op verlichting van Surinames schuldenlast. De voornoemde activiteiten hebben volgens hem een positieve bijdrage geleverd aan de economie van het land en op Surinames mogelijkheid om het hoofd te bieden aan de effecten van de wereldwijde financiële en economische crisis”.

Van Gool voerde ook aan dat de beide volkeren altijd deel zullen willen zijn van ontwikkelingen in elkaars landen. Dat kan niet worden tegengehouden, omdat de banden tussen relaties en families zullen blijven en de wens er is om samen te werken. Die wens moet gestimuleerd worden, “soms met financiële injecties” maar ook op andere manieren. De diplomaat is ervan overtuigd dat de relatie tussen de twee landen in de toekomst alleen maar beter en inniger zal worden en steeds een andere vorm zal krijgen. Hoe de komende generaties daarmee zullen omgaan is niet te voorzien.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

02-07-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics