Nickerie.Net, maandag 27 juli 2009


Marja Naarendorp: “Nickerie moet zeshonderd bloeddonoren kunnen opbrengen”
Geplaatst: 27/07/2009

Paramaribo - Tijdens de bloeddonorenavond welke is gehouden in de CCN-schouwburg te Nickerie, heeft het Surinaamse Rode Kruis-voorzitter Marja Naarendorp gezegd dat zij ernaar toe werken om het aantal bloeddonoren in Nickerie binnen de komende tijd op te trekken naar zeshonderd donoren. Momenteel telt het district de helft van het aantal dat nagestreefd wordt. Tijdens deze donorenavond waren 288 personen uitgenodigd, die allen werden bedankt voor het trouw afstaan van bloed ten behoeve van de zieke mens. Voorts heeft het Surinaamse Rode Kruis van de groep, 18 personen extra verwend voor het feit dat zij al 20 keren bloed hebben afgestaan.

‘100% vrijwillige bloeddonatie voor een veilige en adequate bloedvoorziening’, was het thema van de avond. Donorenvoortrekker Laxminarain Doebay zei dat het afstaan van bloed nobel werk is en dat hij deze mensen een aparte waardering geeft omdat zij dit ook nog vrijwillig doen. Doebay die zelf ook bloeddonor is, zei dat de bloedbank van Nickerie meer cliënten moet zien te krijgen, waardoor er meer verdiensten zullen zijn. Er moeten volgens hem altijd voorraden bloed aanwezig zijn om de mens in nood te behoeden van de dood. Zo wordt er volgens hem alles in het werk gesteld om mensen te interesseren mee te bewegen tijdens de Avondtweedaagse die eind augustus in Nickerie wordt gelopen. Vermeldenswaard is dat het aantal bloeddonaties in Nickerie in 2008 een aantal vertoont van 237. Hiervan is 77% man en 23% vrouw. Het aantal voor dit jaar is opgeklommen naar 288, waarvan 65% van de donoren van het mannelijk geslacht is, terwijl 35% vrouw is. De avond is afgesloten met een dankwoord van SRK-directeur Tony Nahar.


Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /Dagblad Suriname

27-07-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics