Nickerie.Net, vrijdag 31 juli 2009


Malti Adhin eerste vrouwelijke hoogleraar

31/07/2009

Paramaribo - Suriname kent sinds woensdag zijn eerste vrouwelijke hoogleraar aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Prof. Dr. Malti Adhin aanvaardde het ambt van ‘Hoogleraar in de Biochemie’ met bijzondere aandacht voor de Moleculaire Biochemie en Infectieziekten aan de Universiteit. Zij is geïntroduceerd door Glenn Oehlers, decaan van de Faculteit Medische Wetenschappen. Voor Oehlers was dit een bijzondere gelegenheid mede in verband met het achtste lustrum van de faculteit. “Zij heeft haar onderwijstaken in de afgelopen jaren stipt uitgevoerd en van de studenten kreeg zij ook de award voor beste docent.”

dWT foto / Stefano Tull Prof Dr Malti Adhin aanvaardt op voordracht van de faculteit der Medische Wetenschappen het ambt van hoogleraar in de Biochemie aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname uit handen van de waarnemend voorzitter van het universiteitsbestuur, Jerrel Pawiroredjo, gisteravond in de Hervormde kerk.-.

Vervolgens maakte Oehlers de aanwezigen deel van de indrukwekkende staat van dienst van de hoogleraar, waarbij onder andere naar voren kwam dat zij door de president is geridderd in de Ere Orde van de Gele Ster. “Wij zijn ervan overtuigd dat dr. Adhin op gepaste wijze invulling zal geven aan de leerstoel.”

 

De hoogleraar verzorgde daarna haar oratie Suriname Quo Vadis? Moleculair onderzoek naar infectieziekten, luxe of noodzaak? Zij gaf onder meer aan dat in het tijdsbestek van haar inaugurele rede (die ongeveer een uur duurde) er wereldwijd ongeveer 1100 mensen sterven aan infectieziekten, waarvan het merendeel kinderen in ontwikkelingslanden zijn. Zij wilde met de introductie echter geen doemscenario scheppen, maar een levendig beeld van de actuele mondiale infectieziekten-situatie. Aangezien de westerse wereld duidelijk niet is geïnteresseerd in de ontwikkeling van vaccins voor Derde Wereld infectieziekten, zullen deze vooralsnog een chronisch zorgenkind blijven. Voor Adhin is de verbetering van de gezondheidszorg in Suriname onlosmakelijk verbonden met onderzoek naar infectieziekten.

dWT foto / Stefano Tull Met haar heldere stem verzorgt prof dr Malti Adhin de oratie in verband met haar aanvaarding van het hoogleraarschap aan de Anton de Kom Universiteit, gisteravond in de Hervormde kerk.-.

Echter stuit het gebruik van moleculair onderzoek hier nog op bezwaren, opgeworpen vanuit verzet tegen vernieuwing/verandering, misvatting en ook onbegrip. In haar daaropvolgende uitleg, heeft de hoogleraar gepoogd de bezwaren te weerleggen door te concluderen dat moleculair onderzoek naar infectieziekten in Suriname geen luxe is, maar bittere noodzaak. “Mijn streven is om binnen deze leerstoel de praktische infectieziektenbestrijding en het gezondheidszorgbeleid academisch te verankeren door kennis uit de biochemie, genetica en geneeskunde te combineren met moleculaire laboratorium technologieën.

De geïdentificeerde lijnen zijn malaria, seksueel overdraagbare infecties, en het opzetten en uitbouwen van moleculaire diagnostiek/onderzoek.” De nieuwbakken hoogleraar eindigde met de stelling dat Suriname op weg is naar verbeterde en duurzame gezondheidszorg én ontwikkeling. “Het moleculair onderzoek naar infectieziekten is een onontbeerlijk hulpmiddel, maar geen wondermiddel.” Door de waarnemend voorzitter van het Universiteitsbestuur, Jerrel Pawiroredjo, werd de stoel vervolgens officieel geïnstalleerd en werd de benoeming van Adhin bevestigd.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

31-07-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics