Nickerie.Net, dinsdag 04 augustus 2009


Prof.dr. Dewanand Mahadew: Conceptplan Volksuniversiteit Nickerie reeds klaar voor uitvoer
Geplaatst: 04/08/2009

Nickerie -  De uit Nickerie afkomstige prof. dr. Dewanand Mahadew heeft in een interview aangegeven dat het conceptdocument voor de start van de Volksuniversiteit Nickerie reeds klaar is voor uitvoer. Mahadew zegt dat een van de belangrijkste doelstellingen van de volksuniversiteit is om (zelf)reflectie aan te moedigen vanuit zowel het pedagogisch oogpunt alsook het ethisch, sociaal en politiek oogpunt. De cursussen aan de volksuniversiteit zijn volgens Mahadew gericht op het mesoniveau van de gemeenschap, in de vorm van het zinvol participeren in maatschappelijke activiteiten. Hierbij gaat het naar zeggen van de hoogleraar vooral om de student als participant in de maatschappij, als burger in zijn relatie tot maatschappelijk burgerschap.

Mahadew zegt dat studeren aan een volksuniversiteit nieuw is in Suriname en in het bijzonder Nickerie. Leren aan een volksuniversiteit is erop gebaseerd dat kennis op een leuke en informele wijze formeel wordt overgedragen door vakdocenten. Er wordt niet opgeleid voor een diploma en er worden ook geen harde academische eisen gesteld, zei prof. Mahadew. Hij benadrukte dat bij de afronding van een cursus, een testimonium wordt uitgereikt als bewijs van deelname. Suriname kent op dit moment een publieke universiteit en enkele instituten op MBO/HBO-niveau.

Mahadew zegt dat in Nickerie mensen tot nog toe voor een groot deel op middelbaar niveau kunnen studeren. Volgens hem ontbreekt er nog ‘adult education’ in het district. Gelet op de dynamiek van Nickerie en ook het feit dat vele prominenten komen van dit district, vindt hij dat verdere vorming van de Nickeriaanse maatschappij en het verder opleiden van jongeren op een hoger niveau dient te worden gestimuleerd. De activiteiten van de volksuniversiteit zullen worden ondergebracht onder de Stichting Nickerie Wereldwijd, die al een aantal jaren actief aan de weg timmert om dit district wereldwijde bekendheid te geven.

Momenteel worden intensieve gesprekken gevoerd met actoren in het district. Het ligt in de bedoeling om in het eerste schooljaar 2009-2010 alvast van start te gaan met de cursussen Wijsbegeerte, Humanisme en Hindoefilosofie. De cursussen zullen worden verzorgd op het scholencomplex van de R.G. Bueno Bibazschool. Wat de kosten zullen bedragen, zijn nog niet aangegeven. Binnenkort wordt de officiële website van de Volksuniversiteit Nickerie gelanceerd waarop alle details te vinden zullen zij, zegt prof. dr. Dewanand Mahadew.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

04-08-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics