Nickerie.Net, woensdag 05 augustus 2009


Vermeende illegale zandafgravingen Nickerie Somohardjo ontkent betrokkenheid

Ivan Cairo, 05/08/2009

Nickerie  - In Nickerie wordt illegaal zand afgegraven op een stuk terrein dat voor landbouwdoeleinden zou zijn uitgegeven. Dat stelden de assembleeleden Jules Ajodhia (VHP) en Rashied Doekhie (NDP) gisteren in De Nationale Assemblée (DNA). Doekhie suggereerde zelfs dat parlements- tevens Pertjajah Luhur-voorzitter dirigent is van de illegale activiteiten. Tegenover de Ware Tijd verklaart Somohardjo op geen enkele wijze betrokken te zijn bij de illegale zandafgravingen. President Ronald Venetiaan heeft een onderzoek aangekondigd.

Deze kwestie kwam aan de orde bij de behandeling van de ontwerp-GLIS-wet. Het terrein was door de toenmalige minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Harold Polak, gereserveerd voor ‘algemene doeleinden’, maar door minister Michael Jong Tjien Fa (RGB) voor landbouwdoeleinden uitgegeven aan een stichting waar PL-topper Ramdew Karaya de scepter zwaait. Het betreft een terrein van ruim 300.000 hectare.

In plaats van landbouwdoeleinden wordt echter zand afgegraven op het terrein en verkocht. Doekhie beweert dat Somohardjo achter de schermen aan de touwtjes trekt bij deze illegale operatie. “Iedereen in het land weet dat het van hem is”, zei de NDP’er doelende op Somohardjo. Ook Ajodhia die zegt ter plekke uit eigen waarneming zandafgravingen te hebben geconstateerd, vroeg aandacht van de regering voor deze zaak.

Volgens hem zou de stichting zelfs geld uit het Agrarisch Fonds hebben gekregen om landbouwactiviteiten te ontplooien. Doekhie en Ajodhia voerden ook aan, dat de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (GMD) de ondernemer gesommeerd had de zandafgravingen stop te zetten, wat echter niet is gebeurd. Ajodhia citeerde uit een brief van de GMD waaruit de sommatie blijkt. De autoriteiten die daarop moesten toezien, zouden volgens Doekhie door hogere politieke instanties zijn teruggefloten. Hij liet ook de naam van NV Mahona vallen, als zou deze organisatie aan Karaya gelieerd zijn en de illegale mijnbouwactiviteiten ontplooien.

Somohardjo zegt aan de Ware Tijd, dat Mahona ‘een lege NV’ was die is gekocht door een aantal Nickeriaanse landbouwers die allen lid zijn van Pertjajah Luhur. Met een lening van 150.000 US dollar van de Landbouwbank heeft deze NV die slechts twee hectare grond bezat een rijstpelmolen gekocht. Om landbouwactiviteiten te ontplooien en om in aanmerking te komen voor een krediet uit het Agrarisch Fonds is toen en stuk land bij de staat aangevraagd. Door het fonds is een bedrag van 160.000 Surinaamse dollar beschikbaar gesteld, maar daarvan is pas 60.000 dollar uitgetrokken om een deel van het terrein in cultuur te brengen.

Het restant wordt pas vrijgemaakt naarmate de agrarische activiteiten vorderen. Volgens Somohardjo gaan de boeren op het terrein schapen en runderen houden. De PL-leider vermoedt dat in de omgeving van het terrein van NV Mahona, Karaya zand afgraaft en de indruk daarom bestaat dat de NV daarmee bezig is. Activiteiten van PL-topper Karaya moeten hem niet door Doekhie in de schoenen geschoven worden. “Meneer Doekhie is de rechterhand van Bouterse, maar wil dat zeggen dat als Doekhie iets verkeerds doet, meneer Bouterse verantwoordelijk is”, werpt de parlementsvoorzitter op.

Somohardjo zegt, desgevraagd gisteren de hamer vooral aan zijn vervanger Caprino Alendy te hebben overgedragen, omdat hij de indruk had dat Doekhie hem uit zijn tent wilde lokken. “Ik ben niet voor Doekhie gevlucht, ik ben niet bang voor hem. Maar het was zijn bedoeling me uit te lokken. Daarom ben ik weggegaan”, stelt hij.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net

05-08-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics