Nickerie.Net, maandag 10 augustus 2009


Flirtpartijen verpesten omgeving Avondmulo Nickerie  
Geplaatst: 10/08/2009

Nickerie -  Flirtpartijen verpesten de omgeving rond Avondmulo Nieuw Nickerie. Haast elke schooldag wordt er hevig geflirt in de buurt van de school. In plaats van les te volgen, gebruiken jongedames de avondschool als dekmantel om hun vriendjes te ontmoeten. Parlementariėr Carmelita Ferreira vindt het jammer dit te moeten constateren.

Het avondmulo zal grondig geėvalueerd moeten worden, niet alleen vanwege deze ontwikkeling, maar ook vanwege het feit dat de doelgroep, voor wie deze opleiding aanvankelijk bestemd was, er ook weinig gebruik van maakt, zegt het NPS-assembleelid, die een van de initiatiefnemers van deze opleiding is. De opleiding is ruim vijf jaar geleden van start gegaan om drop-outs een tweede kans te geven in het onderwijsproces. Deze groep maakt echter weinig gebruik van deze mogelijkheid. Het gevolg is dat het aantal drop-outs niet significant vermindert.

Ferreira zegt de opleiding samen met de onderwijsinspecteur te bespreken om na te gaan wat gedaan kan worden om het rendement van deze opleiding te vergroten. Gelukkig zijn er volgens de politica studenten op de opleiding die bewust werken aan hun carričre. Zo is een aantal reeds doorgestroomd naar het avondhavo, terwijl sommigen na afronding van het mulo een betere baan vinden op de arbeidsmarkt.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

10-08-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics